Imbunatatire a sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale


Intră acum și în grupul de

Guvernul a aprobat, în ultima sedinta, o Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale. Noile reglementari urmaresc crearea unui cadru normativ unitar privind finantarea nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale.

Principiile care stau la baza sistemului de finantare nerambursabila de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor si actiunilor culturale sunt: libera concurenta, transparenta, diversitatea culturala si pluridisciplinaritatea, neretroactivitatea (excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati care a început deja sau a fost finalizata la data încheierii contractului de finantare), sustinerea debutului (încurajarea initiativelor persoanelor fizice si juridice recent autorizate pentru a concepe, initia si derula actiuni, proiecte, programe culturale).

Beneficiarii finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale pentru programele, proiectele culturale trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

    * sa fie persoana fizica autorizata, respectiv persoana juridica înfiintata în conformitate cu prevederile legale;
    * sa nu aiba datorii la bugetul de stat/local;
    * sa fi respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioara.

Acordarea de finantari nerambursabile este conditionata de existenta altor surse de finantare, proprii sau atrase de beneficiar, în conditiile stabilite de autoritatea finantatoare.

Atribuirea contractelor de finantari nerambursabile se face pe baza de selectie de oferte culturale, autoritatile  finantatoare având obligatia sa organizeze anual cel putin o sesiune de selectie de oferte culturale.

Finantarea programelor, proiectelor si a actiunilor culturale se va face în limita sumelor aprobate în bugetele autoritatilor finantatoare.

Finantarea nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale se acorda autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, institutiilor publice, precum si din bugetul Fondului Cultural National, gestionat de Administratia Fondului Cultural National. Administratia este finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

Veniturile proprii ale Fondului Cultural National provin din urmatoarele surse:

    * o cota de 5% din încasarile realizate de operatorii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în conditiile legii, dupa bunuri culturale mobile aflate în proprietate publica ori dupa monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publica;
    * o cota de 5% din încasarile realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitatie publica, a bunurilor culturale mobile;
    * o cota de 2% din încasarile realizate de agentiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;
    * o cota de 40% din încasarile realizate de operatorii economici din comercializarea publicatiilor interzise spre vânzarea minorilor;
    * o cota de 20% din încasarile obtinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor sau videogramelor a caror vizionare nu este recomandata minorilor, potrivit legii;
    * o cota de 3% din încasarile realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cartilor postale ilustrate, afiselor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipariturilor mixte, altele decât cele prevazute la lit. a);
    * o cota de 2 % din încasarile realizate de operatorii economici care comercializeaza bunuri culturale provenite din import;
    * o cota de 2 % din încasarile realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de arta populara;
    * o cota de 2 % din veniturile realizate de operatorii economici care îsi desfasoara integral activitatea respectiva în incinta sau pe domeniul public aflat în spatiul de protectie al monumentelor istorice proprietate publica;
    * o cota de 1% din încasarile realizate de operatorii economici din organizarea de distractii de tip luna-parc;
    * o cota de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care îsi desfasoara activitatea în domeniul impresariatului artistic;
    * o cota de 10% din încasarile realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu continut erotic de catre operatorii economici din sistemul de telefonie care ofera servii cu valoare adaugata;
    * o cota de 10% din pretul de cost al marcajelor holografice;
    * o cota de 3% din devizul general al investitiilor autorizate sa se realizeze de catre operatorii economici pentru constructiile amplasate în spatiile de protectie ale monumentelor istorice proprietate publica;
    * fonduri obtinute în cadrul colaborarii internationale;
    * donatii, legate sau alte liberalitati;
    * sponsorizari;
    * dobânda aferenta disponibilitatilor aflate în bugetul Fondului Cultural National;
    * alte venituri dobândite în conditiile legii.

Veniturile vor fi gestionate potrivit legii si vor fi folosite pentru finantarea nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, conform prezentei ordonante. Nerespectarea de catre beneficiari a obligatiilor asumate prin contractele de acordare a finantarilor nerambursabile atrage dupa sine obligarea acestora la restituirea partiala sau integrala a sumelor primite, la care se adauga dobânda legala calculata la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale.

Modificarile Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 au fost necesare în vederea ralierii la demersurile statelor membre ale UE prin care se urmareste acordarea unui tratament distinct fenomenului cultural prin sustinerea initiativei, diversitatii si creativitatii în toate domeniile culturii inclusiv prin facilitarea accesibilitatii fondurilor culturale.


Intră acum și în grupul de