Ministerul Economiei: Transgaz are banii necesari pentru conducta de gaz spre Vatra Dornei, dar până se va aproba trecerea prin fond forestier vor expira autorizațiile actuale și procedura va trebui reluată. Problema este generată de procesul dintre Direcția Silvică și Arhiepisopia Sucevei și Rădăuților

Ministerul Economiei a apreciat, într-un răspuns la o întrebare adresată de deputatul PSD de Suceava Cătălin Nechifor, că până se va aproba trecerea magistralei de gaz natural spre Vatra Dornei prin fondul forestier vor expira autorizațiile obținute de Transgaz pentru această investiție și procedura va trebui reluată.

Astfel, în ceea ce privește situația actuală a obiectivului de investiții Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava cerută de deputatul Cătălin Nechifor, Ministerul Economiei arată că Societatea Naționala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș a fost implicată în preluarea acestui obiectiv de investiții în baza unor hotărâri și aprobări între care și Protocolul de predare/primire din 16 februarie 2010, încheiat între Consiliul Județean Suceava și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. Mediaș care a avut ca obiect predarea de Consiliul Județean Suceava și primirea în patrimoniul S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A., definitiv și cu titlu gratuit bunurile de natura mijloacelor fixe prevăzute.

Conform Protocolului de predare/primire Transgaz a preluat 101,4 km conductă/racorduri de diferite diametre/lungimi, cu mențiunea că racordurile pentru unele localități nu pot fi puse în funcțiune deoarece sunt construite pe porțiuni, fără legătură între ele, iar în zonele respective nu există concesionată distribuția.

În ceea ce privește conductele, au fost preluate 38,28 km conductă de transport gaze naturale Frasin – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei formată din 29,6 Km din conducta Frasin – Câmpulung Moldovenesc, pusă în funcțiune în 2011, 8,628 Km din conducta Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei, executat neîntregit în fir continuu și 63,172 km racorduri de înaltă presiune (de diferite diametre) executate neîntregit în fir continuu.

În răspuns se mai arată că  tronsonul de conductă Frasin – Câmpulung Moldovenesc, 29,6 km s-a pus în funcțiune și asigură alimentarea cu gaze a localității Câmpulung Moldovenesc, iar ca urmare a reproiectării, traseul inițial al conductei de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc – Vatra Domei, s-a redus de la 37,7 km la 35,57 km, din care s-au executat  și  pus în funcțiune, în decembrie 2017, tronsonul de conductă Câmpulung Moldovenesc – Pojorâta în lungime de 9,28 km.

 

 „Pentru execuția tronsonului Pojorâta – Vatra Domei obținerea Autorizației de Construire este condiționată de emiterea unei Hotărâri de Guvem pentru ocupare fond forestier (atât proprietate de stat cât și proprietate privată). În 17.02.2017 Consiliul Județean Suceava a emis Certificatul de Urbanism cu nr. 21 pentru tronsonul de conductă Pojorâta – Vatra Domei (26.394 Km)”, se menționează în răspuns.

Ministerul Economiei explică în document că pe acest tronson conducta traversează fonduri forestiere pe o lungime de 21,625 km reprezentând 16,88 ha: 12,3536 ha, proprietate publică a statului;1,0120 ha, proprietari privați persoane fizice; 1,2020 ha, proprietari primăriile Pojorâta, Șaru Dornei  și Vatra Domei; 2,3134 ha, proprietară Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

 

Pentru terenurile proprietate publică a statului Regia Națională a Pădurilor, ROMSILVA a emis un avizul în 1 noiembrie 2016, iar Garda Forestieră Suceava a emis un aviz în 31 iulie 2017 pentru toate terenurile de fond forestier, arată Ministerul Economiei care subliniază că în ultima perioadă cele două instituții menționate mai sus au răspuns cu celeritate și au acordat suport tehnic de fiecare dată când au fost solicitate, neexistând în prezent nici un diferend între SNTGN TRANSGAZ SA  și R.N.P. ROMSILVA.

Mai mult, documentația pentru emiterea Hotărârii de Guvern pentru scoaterea din fondul forestier a terenului a fost depusă la Ministerul Apelor și Pădurilor în 18 septembrie 2017.

Ministerul Economiei precizează că în 7 noiembrie 2017, Ministerul Apelor și Pădurilor a solicitat clarificări privind actele de proprietate  asupra  terenurilor și defalcarea suprafețelor forestiere   administrate de Ocolul Silvic Silva Bucovina, pe fiecare parohie în parte, precum și acceptul (în formă notarială) a acestora.

„Inițial, s-a obținut acord de ocupare temporară fond forestier de la Arhiepiscopa Sucevei și Rădăuților, care și-a alocat dreptul de proprietar, motiv pentru care s-a solicitat refacerea acorduri lor în care să se facă trimitere, în mod explicit, că proprietar de drept sunt Parohiile locale (unități de cult). Fișele tehnice de transmitere defrișare au fost refăcute, ca urmare a apariți ei Legii 265/2017 privind modificarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pentru tot fondul forestier afectat de construcția conductei, atât pentru proprietate publică a statului și a unităților administrative cât și pentru cel aflat în proprietate privată”, explică Ministerul Economiei.

 

Totodată prin adresa nr. 654/05.03.2018 Ocolul Silvic Silva – Bucovina a informat că terenurile proprietate ale unitaților de cult ortodoxe din cadrul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc (Parohia Gheorghițeni, Filia Haleasa Broșteni II, Filia Frasin Broșteni I, Parohia Holda, Parohia Cotîrgași, Parohia Broșteni I, Schitul Peștele Broteni, Filia Învierea Domnului, Parohia Sf. Gheorghe – Foresta și Parohia Sf. Apostoli ) fac obiectul unui litigiu cu Direcția Silvică Suceava.

În aceste condiții, conform Ordinului de Ministru 694/2016 pentru aprobarea „Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor  bănești” la art.39 alineat (1) se stipulează faptul că „Avizarea și aprobarea scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier național a terenurilor forestiere aflate în litigiu pe rol se pot face numai după soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei de către instanța de judecată”.

„Pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiții „Conductă de transport gaze naturale Frasin – Câmpulung Moldovenesc și parțial Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei” a fost deja realizat tronsonul de conductă de la Câmpulung Moldovenesc la Pojorâta în lungime de 9,276 Km. S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. a investit importante resurse umane și financiare, dar conform celor menționate mai sus, respectiv apariția legii 265/2018 și a litigiului dintre Arhiepiscopia Sucevei și Radăuților și Direcția  Silvică  Suceava, societatea se află în imposibilitatea respectări și termenelor și graficelor de execuție asumate, existând posibilitatea ca până la finalizarea definitivă a acestuia să expire atât Certificatul de Urbanism cât și avizele obținute până în prezent”, subliniază Ministerul Economiei.

În același răspuns se menționează că în data de 9 septembrie 2017 la sediul primăriei Vatra Dornei a avut lac o întâlnire la care au participat ministrul de atunci al Economiei, Mihai Fifor, prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, senatorul PSD Ioan Stan, primarul Municipiului Vatra Dornei, Ilie Boancheș  unde s-a hotărât implicarea autorităților locale și a factorilor decizionali din cadrul ministerului în obținerea autorizației de construire pentru realizarea și finalizarea proiectului.

Ministerul Economiei face precizarea  că S.N.T.G.N. TRANSGAZ  S.A. Mediaș are alocate sursele de finanțare necesare  în vederea finalizării proiectului, prin Programul de Modernizare Dezvoltare Investiții pe 2018 -2019.(T.B.)