Clever Taxi cere Consiliului Local Suceava să revoce hotărârea prin care se interzice folosirea aplicației Clever în municipiul Suceava. Primăria Suceava: Noi încurajăm dispecerizarea prin aplicații, iar Clever are posibilitatea să intre în legalitate

Compania de e-hailing ( de comandă a unui mijloc de transport prin computer sau smartphone) Clever Taxi care a dezvoltat o aplicație ce este valabilă și în Suceava, contestă hotărârea Consiliului Local Suceava din 28 februarie prin care se reglementează activitatea de taximetrie din municipiu.

Într-o plângere prealabilă în 81 de puncte, compania Clever Taxi, cere Consiliului Local să revoce această hotărâre.

Compania arată că aplicația a devenit disponibilă șoferilor de taxi și consumatorilor din municipiul Suceava în luna februarie 2017, iar numărul șoferilor care au folosit-o a crescut de la 14 în luna martie 2017 până la un numar de 70 în decembrie 2018, în timp ce numărul curselor a crescut de la 48 în martie 2017 până la 2.987 în decembrie 2018.

În plângere, Clever Taxi precizează că prin noua Hotărâre a CL Suceava se introduce un punct care instituie o amendă cuprinsă între 1000 și 2500 de lei pentru transportatorii care utilizează aplicații mobile oferite de alte entități decât dispeceratele taxi, precum și sancțiunea complementară a retragerii autorizației de taxi, dar și că se interzice șoferilor de taxi să utilizeze aplicații mobile de tipul Clever.

Compania arată între motivele de negalitate lipsa motivării unor asemenea prevederi, că CL Suceava și-ar fi depășit competențele de reglementare, că ar fi fost încălcat principiul ierarhiei actelor juridice, că ar fi fost adoptată fără avizul Consiliului Concurenței, că prin această hotărâre s-au adăugat prevederi la legislația în vigoare, că nu a fost efectuat un studiu de impact și că nu s-ar fi respectat procedura notificării potrivit unei Directive europene.

Serviciul de specialitate al Primăriei Suceava consideră însă că motivele invocate de companie nu sunt în măsură să conducă la revocarea HCL 53/2019 și că firma de e-hailing ar trebui să intre în legalitate.

„Considerăm că aplicația informatică dezvoltată de S.C. Clever Tech realizează de facto un serviciu de dispecerizare taxi ce nu respectă reglementările legale în vigoare referitoare la dispecerizarea serviciului de transport public în regim de taxi”, se arată în punctul de vedere al serviciului juridic al Primăriei.

Astfel, se menționează că dispeceratul taxi este definit ca „activitate conexă transportului în regim de taxi,  care preia telefonic sau prin alte mijloace și transmite comenzile clientului prin stația  radio de emisie-recepție  către taximetrist”.

Totodată, legea arată că activitatea de dispecerat taxi poate  fl executată  numai pe raza localității  de  autorizare de orice persoană juridică, denumită dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare.

„În condițiile în care S.C. Clever Tech S.R.L. dorește să presteze legal activitatea de dispecerat taxi în municipiul Suceava, are posibilitatea de a se autoriza și de a presta această activitate respectând prevederile Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, și pe cele ale  Regulamentului de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, aprobat prin H.CL. nr. 66/2008 cu modificarile și completările ulterioare”, se mai arată în document.

Mai mult, se menționează că în municipiul Suceava nu au fost interzise aplicațiile de dispecerizare ci, dimpotrivă, au fost luate măsuri pentru promovarea acestora, iar dispeceratelor taxi autorizate Ii s-a impus folosirea de astfel de aplicații.

Serviciul juridic mai arată că motivarea măsurilor adoptate prin H.C.L. nr. 53/2019 este prezentată în expunerea de motive și în raportul serviciului de specialitate și arată că măsurile adoptate au ca scop să stopeze situațiile în care anumiți taximetriști evită în mod nejustificat să preia curse prin dispecerat, iar aplicațiile de dispecerizare permit identificarea acestor taximetriști, precum și obținerea de date care să permită optimizarea serviciilor de transport în regim de taxi.

„Considerăm că este esențial ca autoritatea publică locală ce autorizează activitatea de taximetrie și dispeceratele taxi să poată controla modul de prestare a serviciilor, așa cum prevede de altfel legislația în vigoare”, se mai arată în răspuns în care se punctează că nu se poate vorbi perturbarea pieței sau de concurență loiala între servicii de dispecerizare prestate legal și servicii similare prestate în afara cadrului legal. Toate dispeceratele autorizate din municipiul Suceava beneficiaza de acelea9i condi!ii 9i reglementari.

„Considerăm că serviciile furnizate de S.C. Clever Tech S.R.L. constituie o formă de dispecerizare care eludează prevederile legale în vigoare și care nu permite exercitarea controlului autorității de autorizare asupra acestei activități. În condițiile în care aplicația dezvoltată de petenta nu se încadrează în condițiile impuse de Legea nr. 38/2003, în baza căreia a fost emisă hotărârea a cărei revocare se solicită, apreciem că pentru petenta există alternativa legală oferita de Ordonanța de Urgență nr 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto”, se arată în finalul raportului serviciului de specialitate.(T.B.)