,,Să ştii mai multe. Să fii mai bun!”

COMUNICAT   DE  PRESĂ

În perioada 01 – 05 aprilie 2013, în mediul şcolar sunt organizate activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare , în cadrul Programului ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

În acest context, având în vedere Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor 2013 aflat în derulare la nivelul IPJ Suceava, precum şi Programul de pregătire juridică şi antiinfracţională a elevilor în anul şcolar 2012/2013, poliţiştii vor desfăşura activităţi de prevenire, informare şi responsabilizare a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, urmărindu-se asigurarea vizibilităţii elementului poliţienesc în mediul şcolar şi diminuarea factorilor de risc infracţional şi victimal.

Încă din luna ianuarie 2013, poliţiştii au fost asaltaţi de profesori şi părinţi în legătură cu organizarea unor activităţi comune în cadrul Programului ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. În baza programărilor efectuate, vor fi organizate la nivelul judeţului peste 100 de activităţi în cadrul cărora elevi de toate vârstele vor relaţiona în mod direct cu poliţiştii în contextul desfăşurării unor acţiuni preventive, concursuri, vizite şi prezentări de genul ,,Ziua Porţilor Deschise”, marşuri antiviolenţă şi alte activităţi.

În toate cele 5 zile ale programului, poliţiştii de prevenire din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii vor fi prezenţi atât în mediul rural cât şi urban, urmând a desfăşura activităţi de informare, responsabilizare şi conştientizare a tinerilor şi părinţilor acestora.

Luni, 01 Aprilie 2013, poliţiştii vor demara campania ,,Împreună pentru Siguranţa copiilor”. Campania vizează responsabilizarea părinţilor în prevenirea cazurilor de dispariţie a minorilor şi informarea copiilor cu privire la riscurile asociate plecării voluntare de la domiciliu. Vor fi desfăşurate activităţi de informare la Şcoala Generală nr. 1 din Suceava, dar, totodată, va fi organizată şi o acţiune operativă de căutare a minorilor care figurează ca dispăruţi în evidenţele IPJ Suceava în gări, autogări, zone izolate şi în alte medii şi locaţii.

Marţi, 02 aprilie, vor fi organizate activităţi preventive în localitatea Ciocăneşti, urmând a fi organizate jocuri de rol cu elevii pe tema prevenirii violenţei în mediul şcolar. În aceeaşi zi, la sediul IPJ Suceava se va desfăşura Ziua Porţilor Deschise, elevii Şcolii nr. 3 din Suceava urmând a fi oaspeţii poliţiştilor.

Miercuri, 03 aprilie se va organiza o masă rotundă în locația oferită de Alexandria Librării – City Gallery, Shopping City, cu tema “Cartea te face om mare!”, dezbateri, teatru-forum. Vor participa poliţişti de proximitate, profesori şi elevi ai Colegiului Tehnic Industrial nr. 1.

Tot miercuri va fi organizată o conferinţă internaţională la sediul IPJ Suceava în cadrul proiectului european LATH (Learning at the Hearth). Vor participa poliţişti, profesori, părinţi şi invitaţi din Marea Britanie, Spania, Germania, Lituania, Italia şi Cipru. Tema de discuţie va fi modul de relaţionare între părinţi şi copii şi posibilităţile de transmitere a adevăratelor valori sociale între generaţii.

Joi, IPJ Suceava şi Agenţia Naţională Antidrog Suceava vor organiza un marş de sensibilizarea a opiniei publice cu privire la problematica violenţei şi a consumului de droguri în rândul tinerilor. Marşul se va desfăşura pe traseul Suceava Shopping City – Primăria Suceava. De asemenea, joi, la City Gallery din incinta Shopping City va avea loc proiectarea filmului educativ ,,Cheia e la tine”, care promovează conceptual nonviolent.

Vineri, 05 aprilie, se va organiza la sediul IPJ Suceava o nouă ediţie a evenimentului ,,Ziua Proţilor Deschise”, eveniment dedicat tinerilor din afara municipiului Suceava. Vor putea descoperi tainele meseriei de poliţist elevii de liceu din cadrul  colegiului din Liteni care şi-au manifestat intenţia de a urma Academia de Poliţie sau Şcolile de Agenţi de poliţie.

Activităţile desfăşurate în comun de poliţişti cu unităţile şcolare au ca principal scop îmbunătăţirea abilităţilor decizionale ale tinerilor cu privire adoptarea unor tipuri de comportament ce stau la baza formării profesionale şi personale şi promovarea valorilor sociale reale.

loading...