Modificarea Legii privind combaterea coruptiei


Intră acum și în grupul de

Ordonanta de Urgenta modifica si completeaza Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarii publici.

Actul normativ extinde obligatia de declarare a averii si la persoanele care candideaza pentru functia de Presedinte al Romaniei, deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar, in vederea asigurarii transparentei inca din perioada campaniei electorale.

Declaratia de avere se depune la Biroul Electoral Central sau, dupa caz, la biroul electoral de circumscriptie, odata cu declaratia de acceptare a candidaturii.

Declaratiile de avere ale candidatilor pentru functia de Presedinte al Romaniei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in termen de 3 zile de la data depunerii, iar declaratiile candidatilor pentru functia de deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar se publica pe paginile de Internet ale consiliilor judetene, in acelasi termen de 3 zile de la data depunerii.

Procedura de control pentru persoanele ce exercita demnitati si functii publice se declanseaza automat in cazul in care declaratia de avere nu este depusa in termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii in functie. Acelasi regim juridic se aplica si in cazul neactualizarii acesteia, din motive imputabile, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, in situatia dobandirii unor bunuri sau pentru nedepunerea unei noi declaratii in termen de 15 zile de la incetarea activitatii ori, dupa caz, de la expirarea celor 4 ani de la ultima declaratie.

Pentru a asigura o transparenta totala in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, a fost modificat formularul declaratiei de avere, in sensul ca trebuie declarate depozitele, conturile curente, certificatele de trezorerie, creantele si obligatiile care depasesc 5.000 euro, in loc de 10.000 euro. Pentru bunuri imbile este necesara precizarea tarii in care se gasesc, iar in privinta bunurilor mobile se va preciza denumirea, marca, numarul de bucati, anul fabricatiei, anul dobandirii, modalitatea de dobandire.

Pentru asociati sau actionari la societati comerciale romane sau straine, s-a prevazut obligatia indicarii denumirii societatii comerciale, a numarului de parti sociale sau de actiuni si valorii acestora. Este obligatorie mentionarea eventualelor participari la fonduri mutuale. De asemenea, s-a redus de la 300 euro la 200 euro valoarea bunurilor si serviciilor, primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, care trebuie declarate.

Declaratia de avere se depune in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, cu exceptia persoanelor care candideaza pentru functia de Presedinte al Romaniei, deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar care vor depune declaratia de avere odata cu declaratia de acceptare a candidaturii.

Ordonanta de Urgenta modifica si completeaza si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie.

Parchetul National Anticoruptie este condus de un procuror general, ajutat de doi procurori generali adjuncti, asimilati adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In activitatea sa, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilati procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Procurorul general al PNA este ordonator principal de credite.

O precizare distincta se refera la finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Parchetului National Anticoruptie, care se asigura de la bugetul de stat. Se prevede ca anual se constituie un depozit in valoare de 20 miliarde lei, pentru actiuni privind organizarea si constatarea infractiunilor flagrante de coruptie, la dispozitia procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

Parchetul National Anticoruptie va fi organizat in patru sectii – Sectia de combatere a coruptiei, Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie, Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari, Sectia judiciara penala. Acestea sunt conduse de procurori sefi sectie, ajutati de procurori adjuncti de sectie.

O alta modificare vizeaza competenta Parchetului National Anticoruptie in privinta infractiunilor prevazute in Legea nr.78/2000. Astfel, PNA este competent daca aceste infractiuni, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a 10.000 euro (fata de 100.000 euro valoare anterioara) sau o perturbare deosebit de grava a activitatii unei autoritati publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice ori daca valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infractiunii de coruptie este mai mare decat echivalentul in lei a 3.000 euro (valoare anterioara 10.000 euro).

A fost completata lista persoanelor fata de care, PNA este competent in cazul savarsirii unor infractiuni, astfel: vicepresedintele Consiliului Legislativ, adjunctii Avocatului Poporului, vicepresedintele Consiliului Concurentei, ofiteri de politie si agentii de politie, primari si viceprimari, consilieri judeteni si locali, avocati, lichidatori judiciari, vamesi, executori judecatoresti si executorii AVAB.

Ordonanta de Urgenta adoptata de Executiv contine si prevederi referitoare la numarul de posturi si salarizarea procurorilor.


Intră acum și în grupul de