„ECO-CARPATI – Dezvoltarea de Eco-Business în Carpații de frontieră, o șansă pentru o mai bună competitivitate economică”

COMUNICAT   DE   PRESĂ

În data de 20 noiembrie 2013, în regiunea Cernăuţi (Ucraina), judeţul Suceava (România) şi municipiul Bălți (Republica Moldova) a început realizarea proiectului de colaborare transfrontalieră „ECO-CARPATI – Dezvoltarea de Eco-Business în Carpații de frontieră, o șansă pentru o mai bună competitivitate economică”, cod MIS ETC 1603. Proiectul este realizat de către Asociaţia Publică Municipală „Centrul de Business” (Cernăuţi), în colaborare cu Asociaţia de Dezvoltare Economică și Regională – ADER (Suceava, România), Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană «ROMONTANA» (Vatra Dornei, România) şi Asociaţia Internațională a Businessului Mic si Mijlociu Small Euro Business” (Bălţi, Republica Moldova). Proiectul se derulează în cadrul Programului Operaţional Comun „România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013” (grantul UE în cadrul proiectului „ECO-CARPATI – Dezvoltarea de Eco-Business în Carpații de frontieră ca o șansa mai bună pentru competitivitate economică”, cod MIS ETC 1603, şi reprezintă 715.510,25 euro, echivalent în grivne – 7.866.605,89).

Obiectivele de bază ale proiectului sunt: a) facilitarea cooperării transfrontaliere între zonele montane în domeniul marketingului produselor agricole, meşteşugurilor tradiţionale şi turismului ecologic, în scopul dezvoltării unei economii ecologice durabile prin consolidarea afacerilor mici şi mijlocii; b) dezvoltarea locaţiilor ecologice în zona de frontieră prin editarea de publicaţii comune despre turismul ecologic, îmbogăţirea cunoştinţelor despre turismul ecologic conform standardelor UE, schimbul de bune practici, elaborarea traseelor tematice în cele trei ţari (România, Ucraina, Republica Moldova); c) îmbunătăţirea competitivităţii economice a zonelor montane prin start-up-urile inovaţionale, create pe principiile economiei ecologice şi economiei verzi; d) îmbunătăţirea infrastructurii zonelor montane prin trasee tematice în cele trei ţari (România, Ucraina, Republica Moldova). Durata de realizare a proiectului este de 21 de luni.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Lăcrămioara Beilic –  coordonator proiect,

tel.: +40722495677 sau е-mail: adersuceava@gmail.com

Graniţe comune. Soluţii comune.

 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

 

www.ro-ua-md.net