Sambata, 13 septembrie, “Ziua pompierilor din Romania”. Vezi PROGRAMUL manifestarilor de la Suceava

Vă prezentăm programul manifestărilor organizate sâmbătă 13 septembrie, în municipiul Suceava, cu ocazia „Zilei pompierilor”:

 

  • 10.00 – Ceremonial militar de depuneri de coroane şi jerbe de flori

Loc de desfăşurare:  Statuia „Pompierul” din faţa Bisericii militare şi la mormintele eroilor pompieri din judeţ

  •  11.00 –  Muzică patriotică şi de promenadă interpretată de Fanfara primăriei Suceava

Loc de desfăşurare:  Foişorul din Parcul central al municipiului Suceava

  •  11.00 – Expoziţie cu tehnica de intervenţie a pompierilor

Loc de desfăşurare:  Zona Palatului Administrativ din centrul municipiului Suceava

  •  12.00 – Defilarea trupelor de pompieri şi a tehnicii de intervenţie

Loc de desfăşurare:  Palatul Administrativ – Biblioteca Judeţeană – Hotel Bucovina –  Stadionul Areni – sediul ISU Suceava.

  •  14.00 – 20.00 – Expoziţia cu tehnica de intervenţie a detaşamentului de pompieri Suceava

Loc de desfăşurare:  Parcarea Iulius Mall

  •  14.00 – 17.00  Cântece patriotice şi ostăşeşti interpretate de Corala ISU Suceava cu ocazia

arborării drapelului României pe catargul înălţat pe muntele Rarău.

Loc de desfăşurare: comuna Pojorâta

ziua pompierilor

Faptele de arme ale companiei de pompierilor militari din Dealul Spirii comandată de căpitanul Pavel Zăgănescu , la 13 Septembrie 1848, reprezintă începutul glorios al armei pompierilor militari din România

Sunt 166 de ani de luptă eroică a pompierilor români pentru salvarea vieţii şi a bunurilor materiale din calea focului sau a stihiilor naturii, precum şi pentru prezervarea valorilor culturale şi de patrimoniu.

Regulamentului Organic din 1835 constituie primul cadru legislativ românesc, deşi cronicarii vremurilor menţionau, încă din evul mediu, unele reglementări locale în lupta contra incendiilor.

Pentru teritoriul actual al judeţul Suceava sunt atestate preocupări timpurii, încă din secolul al XV-lea, în ceea ce priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor. Din 1786, în Bucovina s-au adoptat şi primele măsuri de stat privitoare la paza contra incendiilor la oraşe şi sate. Regulamentul focului preciza în detaliu măsurile ce puteau şi trebuiau luate pentru prevenirea şi lichidarea incendiilor. Prima pompă „de incendiu” a funcţionat în oraşul Suceava în 1794. După 1800, pentru protecţia bunurilor şi gospodăriilor împotriva focului s-a introdus şi generalizat, în fiecare localitate, serviciul pentru stingerea incendiilor. La Suceava acest serviciu îl îndeplineau 4 paznici de noapte care aveau la dispoziţie o magazie cu 2 pompe mecanice pentru stingerea focului, 2 vehicule-cisternă, pompe manuale, găleţi, topoare, scări, lăzi cu nisip etc.

Bazele primei formaţiuni specializate în lupta contra incendiilor din judeţ au fost puse în 1867 la Bosanci şi ulterior, în 1874, la Suceava. În 1925 s-au fixat primii hidranţi de apeduct în oraş, pompierii fiind puşi în subordinea primăriei

După încheierea primului Război Mondial amplele procese de modernizare a statului sunt determinate de înfăptuirea statului naţional unitar. Pompierii militari s-au constituită într-un corp de sine stătător, cu atribuţii speciale, corespunzătoare contextului economic şi social nou creat.

Începând cu anul 1924, Inspectoratul de armă nou creat în cadrul Inspectoratului General al Artileriei, şi-a concentrat eforturile în direcţia înfiinţării de noi unităţi în oraşele în care serviciile de pompieri civili fie că erau deficitare sub aspect organizatoric, fie că lipseau. Astfel, printre unităţile nou înfiinţate, se numără şi secţia Fălticeni, al cărui „certificat de naştere” a fost semnat la data de 10 iunie 1924.

Prin legea apărută la 23 martie 1936 s-au unificat organizatoric cele patru elemente teritoriale ale pompierilor, existente la acea dată: pompierii militari din 48 de oraşe din vechiul regat şi Basarabia, Pompierii profesionişti din 7 oraşe din Transilvania, Banat şi Bucovina., Pompierii comunali din 5 oraşe ale vechiului regat, Pompierii voluntari, în câteva oraşe din Ardeal şi Bucovina şi în numeroase comune din Transilvania şi Banat.

În urma reformei administrative din 13 august 1938, Corpul Pompierilor s-a reorganizat în 10 „Grupuri ţinutale”, printre care se număra şi Grupul „Suceava”, cu sediul la Cernăuţi. Din structura Grupului 7 „Suceava” mai făceau parte: Secţia Câmpulung Moldovenesc (1938), Secţia Dorohoi (1938), Secţia Storojineţ (1937) şi Secţia Hotin (1932). La 1 aprilie 1939, prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 22207, au fost înfiinţate Secţia de Pompieri Suceava şi Compania de Pompieri Cernăuţi, iar în anul 1940 Secţia Rădăuţi, Secţia Siret şi Secţia Vatra Dornei.

În desfăşurarea celui de-al II-lea Război Mondial regăsim unităţile de pompieri militari din Bucovina reorganizate în Grupul 9 Pompieri Cernăuţi. Evenimentele politico-militare au impus desfiinţarea unităţii, subunităţile de pompieri militari din Bucovina fiind retrase în aprilie 1944 pe teritoriul actual al României, în cadrul Grupului 4 Iaşi.

Anul 1945 a adus o modificare substanţială în istoria trupelor de pompieri. Instrucţiunile nr. 51666, elaborate de Marele Stat Major Român la 5 mai 1945 prevedeau că „pompierii militari vor trece cu organizarea actuală la Ministerul Afacerilor Interne.

Între anii 1949-1952, subunităţile de pompieri militari de pe raza actualului judeţ Suceava au fost subordonate Grupului Zonal de Pompieri Bacău.

Odată cu noua împărţire administrativ-teritorială a ţării, în luna noiembrie 1952 ia fiinţă Serviciul Regional de Pompieri Suceava, având în compunere următoarele subunităţi P.C.I.: Suceava, Botoşani, Dorohoi, Rădăuţi, Fălticeni, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei.

Înfiinţarea Grupului Judeţean de Pompieri Suceava a avut loc în 1968, ca urmare a reorganizării administrativ-teritoriale a ţării pe judeţe. Personalul militar al noii unităţi provenea din fostele grupuri regionale. În această organizare Grupul de pompieri Suceava a funcţionat – cu ajustări periodice, până la sfârşitul anului 2004.

Dezvoltarea societăţii româneşti după 1989 a determinat şi evoluţia legislativă, organizatorică şi logistică a pompierilor militari şi a formaţiunilor civile voluntare. În noul context social – economic şi politic au apărut noi elemente de risc la adresa societăţii. În consecinţă era absolut necesară o abordare mai amplă a pericolelor generate de incendii, de fenomenele naturale extreme sau de riscurile tehnologice. Pentru contracararea acestor ameninţări  era nevoie de un organism profesionist, articulat legislativ şi organizatoric unor principii moderne, care să intervină eficient şi oportun în diverse situaţii. Astfel, în anul 2004 s-a constituit – prin unirea Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari şi a Inspectoratul General de Protecţie Civilă – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu structuri corespunzătoare în teritoriu – inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă.

În organizarea actuală, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava, alături de serviciile voluntare şi private desfăşoară activităţi complexe de prevenire a incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă, de pregătire a populaţiei şi autorităţilor locale, de intervenţie pentru salvarea persoanelor şi a bunurilor.

Realizările pompierilor suceveni au fost susţinute permanent de către autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale. Prin alocări bugetare consistente şi prin promovarea unor proiecte operaţionale regionale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava şi subunităţile din teritoriu au fost dotate cu autospeciale de intervenţie moderne, utilaje, aparatură şi echipamente necesare asigurării unui răspuns eficient la producerea situaţiilor de urgenţă.

Mulţumim cu acest prilej tuturor autorităţilor pentru implicarea şi sprijinul constant în funcţionarea eficientă a serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Recunoştinţa pompierilor din judeţul Suceava pentru faptele înaintaşilor se exprimă prin manifestări publice cu caracter omagial, care se vor desfăşura sâmbătă 13 septembrie 2014 în municipiul Suceava şi  în celelalte localităţi din judeţ.

La acest moment aniversar urăm „La mulţi ani” tuturor pompierilor militari şi civili din judeţ.