Zilele USV 2020| 30 de ani de la transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Istoria învățământului superior la Suceava, care începe odată cu crearea, în anul 1963, a Institutului Pedagogic de 3 ani, o continuare firească a eforturilor de perpetuare şi de îmbogăţire a tradiţiilor culturale şi de învăţământ formate de-a lungul secolelor de şcolile domneşti din nordul Moldovei, de Academia de la Putna, Institutul Teologic şi Universitatea din Cernăuţi, marchează o etapă de importanță majoră în anul 1990, când Institutul de Subingineri de la Suceava se transformă  în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV).

            Această etapă, începută pe 7 martie 1990, considerată cea de-a IV-a în parcursul instituției, a însemnat, în principal, consolidare academică, diversificare didactică şi dezvoltare ştiinţifică, alături de afirmare pe plan intern şi internaţional, urmărind obiective precum: individualizarea, flexibilizarea funcţională, marketizarea instituţională, sporirea capacităţii de integrare internaţională sau utilizarea noilor tehnologii de comunicare.

            În acest an, programul manifestărilor dedicate aniversării a 30 de ani de la transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, desfășurate sub genericul Zilele USV, cuprinde o serie de evenimente dedicate studenților, absolvenților, cadrelor didactice, dar și întregii comunități locale.

            Zilele USV debutează joi, 5 martie, ora 08:00, cu Expoziția de fotografie Itinerare geografice, organizată de Departamentul de Geografie al Facultății de Istorie și Geografie (responsabil: lector univ. dr. Dinu Iulian Oprea, parter, corp E). Începând cu ora 12:00, Biblioteca USV organizează o serie de manifestări sub titlul de Biblioteca universitară – spațiu al dialogului cultural și științific: Cititorii scriu și recită – invitat: Ana Maria Antonesei, masterand FLSC, an II; Lansare de carte – Nu știu…, autor Marian-Florin Morariu, student FDSA, anul I  (prezintă: Ana Maria Antonesei); Deschiderea Cărții de Onoare a Bibliotecii USV (Sala de lectură cu Publicații tehnico-economice, Corp E, etaj I).

            Vineri, 6 martie, va avea loc Ședința festivă dedicată evenimentului aniversar, începând cu ora 9:00, în Aula Magna din corpul A, urmând ca din programul zilei să facă parte și: Simpozionul ALMA MATER SUCEVENSIS, ediția XX, organizat de Departamentul de Științe Umane și Social-Politice al Facultății de Istorie și Geografie (ora 10:30, Sala E210/E223, corp E), Procesul simulat, organizat de Facultatea de Drept și Științe Administrative, în colaborare cu ELSA (ora 11:00, Aula Magna, corp A). Începând cu ora 12:00, în Sala de lectură cu Publicații tehnico-economice, Corp E, etaj I, Biblioteca USV organizează evenimentul  Omul și Cartea, avându-l drept invitat de onoare pe prof. univ. dr. ing. Mihai Grămăticu (USV), și invitați speciali pe prof. univ. dr. ing. Vasile Puiu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, și prof. univ. dr. Vasile Crăciun, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. De asemenea, de la ora 14:00, în Aula din corpul E, Facultatea de Științe ale Educației aniversează 20 de ani prin intermediul evenimentului Întâlnire între generații.

            Zilele USV se încheie sâmbătă, 7 martie, cu două manifestări: Activitatea de formare intitulată Marketing educațional. A fi sau a avea, organizată de Biblioteca USV, conf. univ. dr. Alexandru Nedelea și asist. univ. dr. Costel-Ioan Cioban (intervalele orare 09.00 – 11.30 și 14.00 – 17.00,  Aulă, corp E) și lansarea volumului „Politicile SUA, Germaniei și Rusiei în spațiul românesc (1990-2018)”, autor conf. univ. dr. Florin Pintescu, care va fi prezentat de prof. univ. dr. Ștefan Purici și lector. univ. dr. Marcela Șlusarciuc. Organizatorii acestui eveniment sunt Biblioteca USV și Facultatea de Istorie și Geografie (ora 11:30, Aula, corp E).