Titu Maiorescu, omagiat la Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera”

Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera” celebrează pe parcursul acestei săptămâni, 15-21 februarie, spiritul maiorescian şi junimist, prilejuit de împlinirea a 170 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu (15 februarie 1840, Craiova – 18 iunie 1917, Bucureşti), strălucit savant, om de cultură şi politician român.

Academician, avocat, critic literar, eseist, estetician, filosof, pedagog, politician şi scriitor român, prim-ministru al României între anii 1912 şi 1914, Titu Liviu Maiorescu a fost şi ministru de interne, precum şi membru fondator al Alademiei Române, într-un cuvânt, o personalitate remarcabilă a României între secolele al XIX-lea şi al XX-lea.

Viaţa lui Mihai Eminescu şi destinul literar eminescian au fost legate strâns de activitatea, implicarea şi spiritul de Mecena pe care Titu Maiorescu şi le-a asumat în epocă. Junimea şi revista Convorbiri Literare îi datorează, la rândul lor, primii paşi.

La 1889, după moartea poetului, în studiul Eminescu şi poeziile lui, Titu Maiorescu a avut o profeţie remarcabilă care s-a adeverit mai târziu:
“Acesta a fost Eminescu, aceasta este opera lui. Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va începe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma limbei naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire pănă astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării româneşti”.

Manifestări şi expoziţii la bibliotecă

Cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu, dar şi 160 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, holul de la etajul I al Bibliotecii Bucovinei oferă publicului două expoziţii, una de carte şi documente din viaţa şi opera maioresciană, intitulată “La 170 de ani de la naştere, TITU MAIORESCU – Eternul contemporan şi critic faţă cu lumea de retori, oratori şi limbuţi” şi o a doua, intitulată “La 160 de ani de la naştere, EMINESCU TEXT CU TEXT”.
Această expoziţie prilejuieşte întâlnirea cu cele mai importante volume şi editări din ultimii douăzeci de ani din opera lui Mihai Eminescu, nelipsind şi câteva volume de traduceri în alte limbi.

Organizatorii anunţă că volumele pot fi regăsite în orice zi a anului în secţiile de împrumut şi de lectură ale bibliotecii.

Prezenţa expoziţiei de carte eminesciană alături de cea maioresciană subliniază încă o dată importanţa întâlnirii antume dintre Eminescu şi Maiorescu pentru istoria culturii şi civilizaţiei româneşti.

Miercuri, de la ora 11, Sala de Arte a Bibliotecii Bucovinei va găzdui o conferinţă intitulată “Titu Maiorescu – Eternul contemporan şi critic faţă cu lumea de retori, oratori şi limbuţi”. Conferinţa va fi susţinută de profesor Octavian Nestor, şeful de Catedră de Limba şi Literatura Română de la Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” din Suceava. Tot aici vor avea loc lecturi publice din texte maioresciene, prezentarea revistelor Convorbiri Literare (Director: Cassian Maria Spiridon, Preşedintele Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România) şi Dacia Literară (Director: Lucian Vasiliu) şi un recital susţinut de Angela Furtună din Mihai Eminescu, intitulat “Pelerini prin Utopia lui Eminescu”.

Manifestările sunt organizate de Consiliul Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera”, Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România şi Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” din Suceava.