Tripla distinctie pentru Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, la Conferinta ANBPR

Conferinţa internaţională a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), care a avut loc în perioada 12-14 mai la Baia Mare, a adus Bibliotecii Bucovinei “I.G.Sbiera” Suceava, 3 premii pentru merite deosebite obţinute de-a lungul timpului în activitatea instituţiei, informează managerul bibliotecii sucevene, Gabriel Cărăbuş, într-un comunicat de presă.

Conform documentului citat, conferinţa a fost pusă sub semnul voluntariatului, comunicările şi sesiunile profesionale abordând tema „Modele de voluntariat în biblioteca publică”, datorită faptului că anul 2011 este declarat la nivel internaţional „Anul voluntariatului”.

Referitor la agenda propriu-zisă a Conferinţei, Cărăbuş a menţionat faptul că lucrările acesteia s-au axat atât pe prezentări privind activitatea profesională (însoţite de sesiuni deschise de întrebări şi răspunsuri), cât şi pe workshop-uri şi discuţii libere, vizite profesionale sau pe acordarea de premii membrilor ANBPR – bibliotecari şi biblioteci – în semn de recunoaştere a celor mai valoroase proiecte şi iniţiative derulate în anul 2010. De altfel, acordarea acestor premii se înscrie în seria de acţiuni ale Asociaţiei de susţinere şi promovare, prin forme specifice, a profesiei şi instituţiei bibliotecare.

Astfel, din premiile acordate de către Asociaţie la cele 10 categorii anuale, biblioteca suceveană a reuşit să îşi adjudece cele mai multe, acestea fiind în număr de trei, şi anume: premiul pentru „cea mai bună lucrare de specialitate – bibliografii, biobibliografii, dicţionare”, prin recenta lucrare Bibliografia „Bucovina literară” (1990-2010) – autori Gheorghe-Gabriel Cărăbuş, Alis Niculică şi Adriana Gafiţa, care, în urma evaluării, a devansat potrivit voturilor exprimate în mod secret de membrii Consiliului de Conducere al Asociaţiei lucrările unor biblioteci de renume, respectiv Dicţionarul scriitorilor brăileni, aparţinând Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila şi Oameni în memoria Galaţiului: 2009, realizată de Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi;

premiul pentru „cea mai bună publicaţie serială de specialitate cu vechime mai mare de trei ani”, prin cunoscuta, de acum, revistă SCRIPTUM, fapt ce dovedeşte că aceasta s-a impus uşor-uşor ca o publicaţie de specialitate de referinţă pentru sistemul bibliotecăresc din România (de altfel, trebuie remarcat şi faptul că, prin vocea lui Alis Niculică – membră a Colectivului de redacţie, din care face parte împreună cu directorul Bibliotecii Bucovinei, Gabriel Cărăbuş, şi Alexandru Ovidiu Vintilă, acest premiu a fost dedicat de către premiaţi fondatorului publicaţiei, regretatul Emil Satco), şi premiul pentru „Filiala anului” pentru cea mai activă filială a Asociaţiei în anul 2010.

„În fapt, acest succes al Bibliotecii Bucovinei vine practic ca o recunoaştere a activităţii profesionale desfăşurate de colectivul acesteia în ultimul timp – cu organizarea şi oferirea de servicii noi, moderne, cu oferirea de condiţii optime pentru utilizatorii care îi trec pragul, cu iniţierea şi organizarea de evenimente de ţinută cât mai diverse, cu implicarea în proiecte şi parteneriate naţionale şi internaţionale, cele trei premii completând < colecţia > instituţiei sucevene, care în urmă cu doi ani obţinea prin directorul său şi premiul pentru < Bibliotecarul anului > pentru merite deosebite în biblioteconomie în anul 2008.

De altfel, structurate după cum am văzut pe mai multe categorii, premiile dedicate activităţii profesionale sau de Asociaţie pe anul 2010 au fost acordate avându-se în vedere mai multe criterii de evaluare, dintre care amintim aici devotamentul faţă de profesie, recunoscut de comunitatea profesională, preocupările concrete vizând îmbunătăţirea cadrului de exercitare a profesiei, acţiunile concrete de promovare prin orice mijloace a valorilor profesiei, activităţile de susţinere şi promovare a instituţiei bibliotecare şi a profesiei de bibliotecar, cu efecte concrete în comunitate sau în plan naţional, implicarea în activitatea comisiilor profesionale şi rezultatele obţinute, activitatea ştiinţifică desfăşurată (lucrări publicate, comunicări susţinute) ş.a.m.d.”, apreciază Gabriel Cărăbuş.

Pe lângă premiile acordate de către ANBPR, biblioteca suceveană şi-a adjudecat prin Adriana Gafiţa şi unul dintre „premiile” (unul din cele cinci vouchere pentru dezvoltare profesională) acordate de către IREX România sub genericul „Biblioteca creşte cu mine!” pentru activitatea derulată în cadrul Şcolii de vară, organizată la Bran în 2010 cu participarea a 17 tineri bibliotecari din întreaga ţară.

Potrivit aceluiaşi comunicat de presă, prin delegaţii săi prezenţi la Baia Mare, Biblioteca Bucovinei a avut o prezenţă activă şi în cadrul agendei conferinţei, fiind implicată în susţinerea a două expuneri, una aparţinând directorului Gabriel Cărăbuş, care a vorbit împreună cu alţi cinci colegi din ţară despre Programul de training „Lideri şi Inovatori” organizat de Centrul Mortenson pentru Programe Internaţionale de Formare a Bibliotecarilor (The Mortenson Center for International Library Programs), la care au participat în SUA în perioada 18 martie – 17 aprilie a.c., iar cea de-a doua aparţinând bibliotecarei Nicoleta Tipa, de la Secţia “Împrumut pentru copii”, care a vorbit participanţilor despre Proiectul „Ajutor la teme”, derulat de către instituţia suceveană în parteneriat cu centrele Speranţa şi Colţ Alb.