Proiectul sucevean “Scoala pe roti”, premiat in cadrul “Galei premiilor in Educatie”

Ajunsă la a doua ediţie, “Gala premiilor în Educaţie” şi-a premiat miercuri, 3 noiembrie, câştigătorii, în cadrul unei ceremonii festive organizată de Fundaţia “Dinu Patriciu” şi găzduită de Palatul Parlamentului. Astfel, din judeţul Suceava, Societatea Ştiinţifică GYGNUS – centru UNESCO, a obţinut premiul II, în valoare de 5000 de euro, la secţiunea „Cel mai bun proiect educaţional” pentru proiectul intitulat „Şcoala pe roţi”.

“Şcoala pe roţi” este o activitate didactică nonformală menită să completeze pregătirea tinerilor din cadrul activităţilor didactice curente (formale) şi/sau o activitate didactică ce se poate încadra în seria pregătirii continue, concepută, pusă în aplicare şi implementată de Societatea Ştiinţifică CYGNUS – centru UNESCO împreună cu partenerii săi: Comisia Naţională a României pentru UNESCO, Centrul pentru Studii Complexe Bucureşti, Palatul Copiilor Suceava, Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava si Observatorul Astronomic, Universitatea „Ştefan cel Mare”, s.a.

Această activitate educaţională, de formare şi consiliere include una sau mai multe din următoarele activităţi: deplasarea în diverse zone şi instituţii a unei echipe de lectori folosind un automobil echipat ca laborator care să conţină echipamente, standuri, aparate care să permită realizarea de demonstraţii, sisteme multimedia şi de proiecţie, minibilioteci, conexiune la Internet, corturi, ecrane de proiecţie; organizarea unei scoli de vară ce poate avea numele “Metamorfoze” şi care să aibă un program complex, cultural, ştiinţific, sportiv şi social.

Societatea Ştiinţifică Cygnus a început implementarea proiectului „Şcoala pe roţi” în zone din judeţul Suceava, cu precădere în localităţi defavorizate: localităţi de rromi, localităţi izolate din zona de munte şi localităţi de graniţă.

Proiectul „Şcoala pe roţi” încearcă să rezolve câteva probleme ale sistemului de învăţământ românesc, cu precadere cele legate de abandonul şcolar, de transferul de tehnologie didactică spre şcolile izolate, de orientarea profesională a tinerilor şi încurajarea lor pentru a-şi continua studiile. Totodată se urmăreşte transmiterea informaţiilor spre comunităţi din zone rurale izolate, prin metode de învăţare continuă, completarea cunoştinţelor acumulate de tineri prin forme diverse ale învăţământului informal.

Totodată, proiectul îşi propune formarea cadrelor didactice din mediul rural, în vederea asimilării în timp scurt a noilor metode de învăţământ, bazate pe folosirea mijloacelor moderne (laboratoare virtuale, sisteme de achiziţii de date, kit-uri didactice, instrumente de observare a micro- şi macro-cosmosului, etc.) care, pe lângă avantajul unui preţ de cost redus, dau posibilitatea unei înţelegeri mai profunde a fenomenelor din natură.

În perioada septembrie – iunie s-au organizat o serie de întâlniri cu tinerii şi cadrele didactice de la diferite unităţi de învăţământ din mediul rural: Dolhasca, Bosanci, Mănăstirea Humorului, Ciocăneşti, Cârlibaba, Poiana Negri, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Cosna, Marginea, Horodnicu de Sus, Comăneşti. Cu această ocazie s-a realizat şi o selecţie a tinerilor în vederea participării la Şcoala de Vară “Metamorfoze”.

Ca eficienţă şi rezutate obţinute, „Şcoala pe roţi” a modificat modul de gândire şi de acţiune a peste 60% din cadrele didactice din zonele monitorizate şi care au luat parte la activităţi (lucru dedus din chestionarele la care au răspuns elevii şi care au evocat utilizarea experimetului în cadrul orelor de ştiinţe), a crescut interesul comunităţii – creşterea interesului comunităţii pentru domeniile ştiintifice şi tehnice. Acest lucru a putut fi dedus prin creşterea numărului de persoane participante la acţiunile desfăşurate faţă de ediţia anterioară. Creşterea a fost în medie de 47%.

Nevoile identificate care se încearcă a fi rezolvate prin programul „Şcoala pe roţi” sunt probleme ale întregii societăţi şi cu siguranţă nu vor fi rezlovate total de un singur ONG. Ca urmare, se urmăreşte continuu atragerea de alte instituţii publice sau private, organizaţii neguvernamentale şi organizaţii profesionale.

O parte din banii obţinuţi din finanţarea proiectului au fost utilizaţi pentru cumpărarea unei camere C.C.D. cu ajutorul căreia se pot tansfera imaginile de pe telescop, pe cameră. Aceasta a contribuit la pregătirea lotului Olimpic al României.