Ecologistii la microfon

Prichindei, tineri şi adulţi, preocupaţi de starea mediului, de calitatea apei, a aerului, a solului, de problema depozitării deşeurilor sau de starea spaţiilor verzi, au luat cuvântul în cadrul manifestării Eco FORUM 2011, ce a avut loc în Sala mică a Casei de Cultură Suceava.

Acţiunea cu caracter de sesiune informativ-consultativă “Eco FORUM 2011” s-a desfăşurat sâmbătă, 19 februarie, pe parcursul a trei ore, timp în care s-au derulat în jur de 42 de prezentări de proiecte, care au venit cu soluţii şi au arătat eforturile muncii depuse de ecologişti pentru obţinerea unui mediu mai curat, mai sănătos.

La eveniment au participat cca. 200 de persoane, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul protejării mediului natural şi citadin, tineri din eco-şcoli şi eco-grădiniţe, alte unităţi şcolare, cadre didactice, cercetători, elevi, studenţi, universitari, voluntari ecologişti, printre care: scriitoarea Angela Furtună, reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului şi Primăriei, prichindei de la Eco-Grădiniţa Ţăndărică Suceava, elevi de la şcolile din Todireşti, Gălăneşti, Vereşti, Dumbrăveni, Zvoriştea, Fălticeni, Horotnicu de Susu, Şcheia, elevi din municipiu, alături de reprezentanţi ai Fundaţiei Speologice „Club Speo Bucovina”, ş.a.

Aceştia au prezentat celor de faţă, prin proiectele lor, cele mai ingenioase şi eficiente idei de ecologizare a spaţiilor poluate, de menţinere a unui mediu curat, cu spaţii verzi, armonioase şi cu o apă curată.

Dintre elevii participanţi, majoritatea au arătat, cu ajutorul prezentărilor power point rezultatele muncii lor prestate în cadrul proiectului „Bucovina Albastră”, un proiect pentru educaţia şi conştientizarea populaţiei rurale privind prevenirea poluării apelor, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Implementarea acestui proiect s-a desfăşurat în perioada aprilie 2010 – februarie 2011, în judeţul Suceava, municipiul Suceava şi localităţile rurale din comunele: Zvoriştea, Gălăneşti, Dumbrăveni, Bilca, Vereşti, Todireşti.

Între obiectivele proiectului, se numără: conştientizarea locuitorilor din mediul rural cu privire la impactul asupra corpurilor de apă (de suprafaţă şi freatice) generat de aplicarea incorectă a fertilizanţilor şi de managementul defectuos al agriculturii de subzistenţă, în gospodăriile ţărăneşti, precum şi promovarea bunelor practici agricole şi a agriculturii ecologice, ca soluţii de reducere a poluării, având consecinţă directă asupra creşterii calităţii apei şi, implicit, a sănătăţii populaţiei şi animalelor.

Manifestarea care a avut loc în Sala mică a Casei de Cultură Suceava a fost organizată de Asociaţia “Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina”.

GEC Bucovina promovează participarea cetăţenilor din comunităţile locale, ca parte consultantă a procesului de luare a deciziei, precum şi necesitatea informării şi conştientizării comunităţilor în scopul implicării cetăţenilor în activitatea decizională pentru menţinerea echilibrului dintre conservarea resurselor şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor în care trăiesc.

„Prin organizarea manifestării Eco FORUM 2011, echipa de la GEC Bucovina şi-a propus dezvoltarea unui parteneriat public-privat în domeniul managementului apelor în scopul gospodăririi durabile şi atingerea a corpurilor de apă din zonele rurale, pentru asigurarea unor condiţii de viaţă similare, din punctul de vedere al calităţii apelor, pentru locuitorii judeţului Suceava din mediul rural”, declară Loreta Cauteş, vicepreşedinte al organizaţiei.

Cei care nu au fost de faţă la eveniment şi doresc să aibă cunoştiinţă de proiectele care au fost prezentate în cadrul Eco FORUM 2011, pot intra pe site-ul organizaţiei, pe www.gecbucovina.ro, unde vor găsi link-uri care duc spre prezentările power point ale proiectelor care s-au derulat în cursul dimineţii de sâmbătă, 19 februarie.

loading...