Curtea de Apel Suceava a dispus restituirea taxei de poluare achitata in perioada 1.07.2008 – 15.12.2008 si 15.02.2010 – 31.12.2010


Intră acum și în grupul de

Curtea de Apel şi Tribunalul Suceava aplică cu prioritate dreptul comunitar în interpretarea dezlegată de CJUE în afacerea Tatu şi a dispus restituirea taxei de poluare achitată în perioada 1.07.2008 – 15.12.2008 şi 15.02.2010 – 31.12.2010.

Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 7 aprilie 2011 a fost aplicată rapid de instanţele sucevene.

Curtea de Apel Suceava – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în Ds. 2955/86/2010, prin Decizia din 13.04.2011, a admis recursul formulat de reclamantul A.G. şi a obligat Administraţia Finanţelor Publice Suceava – DGFP Suceava să restituie reclamantului taxa de poluare în cuantum de 2170 LEI, achitată la 09.12.2008, în temeiul O.U.G. nr. 50/2008, amendată de O.U.G. nr.117/2009 (forma în vigoare în perioada 1.07.2008 – 15.12.2008.

Iată pe scurt dispozitivul hotărârii din 13.04.2011:

Solutie: Admite recursul. Modifică sentinţa recurată. Respinge excepţia inadmisibilităţii, invocată de pârâta AFM. Obligă pârâta DGFPAFP să restituie reclamantului suma de 2170 lei reprezentând taxa de poluare achitată cu chitanţa seria TS4A, nr.1537093 din 4.12.2008 şi să-i plătească dobânda conf.art.124 Cod pr.fiscală, începând cu a 45-a zi de la data înregistrării cererii de restituire adresată organului fiscal, respectiv 25.02.2010. Obligă pârâta AFM să vireze pârâtei DGFP sumele menţionate mai sus. Irevocabilă.

Tribunalul Suceava – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în Ds. 8361/86/2010, prin sentinţa din 14.04.2011, a admis acţiunea formulată de reclamantul SC RICCARDO SRL a obligat Administraţia Finanţelor Publice Suceava – DGFP Suceava să restituie reclamantului taxa de poluare în cuantum de 8092 lei, achitată la 29.06.2010, în temeiul O.U.G. nr. 50/2008, amendată de O.U.G. nr.117/2009 (forma în vigoare în perioada 15.02.2010 – 31.12.2010.

Iată pe scurt dispozitivul hotărârii din 14.04.2011:

Solutie: Respinge excepţiile inadmisibilităţii şi neîndeplinirii procedurii prealabile, ca nefondate. Admite acţiunea, în parte. Obligă prim pârâta să restituie reclamantei suma de 8.092 lei reprezentând taxă de poluare, sumă reactualizată cu dobânda fiscală calculată de la data de 15.08.2010 şi până la data restituirii efective.

Respinge acţiunea faţă de pârâta Administraţia Fondului pentru Mediu, ca nefondată. Admite cererea de chemare în garanţie a pârâtei Administraţia Fondului pentru Mediu. Obligă chemata în garanţie să vireze în contul prim pârâtei suma de 8.092 lei încasată cu titlu de taxă de poluare, precum şi dobânda fiscală menţionată mai sus.Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
De asemenea, aceeaşi instanţă în Ds. 8762/86/2010, prin sentinţa din 14.04.2011, a admis acţiunea formulată de reclamantul B.D. şi a obligat Administraţia Finanţelor Publice Comunale Suceava – DGFP Suceava să restituie reclamantului taxa de poluare în cuantum de 2395 lei, achitată la 21.11.2008, în temeiul O.U.G. nr. 50/2008, (forma în vigoare în perioada 1.07.2008 – 15.12.2008).

Iată pe scurt dispozitivul hotărârii din 14.04.2011:

Solutie: Respinge excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile, ca nefondată. Admite acţiunea, în parte. Obligă pârâta DGFP Suceava –AFPC Suceava să restituie reclamantului suma de 2.395 lei reprezentând taxă de poluare, sumă reactualizată cu dobânda fiscală calculată de la data de 05.10.2010 şi până la data restituirii efective. Respinge acţiunea faţă de pârâta Administraţia Fondului pentru Mediu, ca nefondată. Admite cererea de chemare în garanţie a Administraţiei Fondului pentru Mediu. Obligă chemata în garanţie să vireze în contul prim pârâtei suma de 2.395 lei încasată cu titlu de taxă de poluare, precum şi dobânda fiscală menţionată mai sus. Obligă prim pârâta să plătească reclamantului suma de 39,30 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Sentinţele tribunalului pot fi atacate cu recurs, dar soluţiile nu pot fi decât să confirme hotărârea instanţei de fond, raportat la claritatea argumentării CJUE în afacerea Tatu, fiind evident faptul că taxele de poluare achitate în perioadele 1.07.2008 – 15.12.2008 şi 15.02.2010 – 31.12.2010 sunt incompatibile cu art. 110 TFUE.

Soluţiile care urmează să fie pronunţate în alte dosare nu pot avea o altă finalitate decât varianta hotărârii pronunţate la 12.04.2011 de Curtea de Apel Timişoara, şi a hotărârilor pronunţate la 13 -14.04.2011 de Curtea de Apel Suceava – Tribunalul Suceava, instanţe judecătoreşti care, anterior datei de 7.04.2011, au respins toate acţiunile având ca obiect restituirea taxei achitate în perioadele 1.07.2008 – 14.12.2008, respectiv 15.02.2010 – 31.12.2010.

Notă: Guvernul român, în loc să reevaluze situaţia juridică a cauzei Tatu, precum şi iminenta soluţionare a celorlalte cereri preliminare formulate de instanţele române, aflate pe rolul CJUE, lansează din nou „dezinformări deliberate” fără fundament juridic, substituindu-se competenţelor legale ale Curţii Europene, încercând „să influenţeze” decizia judecătorilor români.

„Ministerul Mediului afirmă că decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene privind legalitatea taxei de primă înmatriculare se referă la forma iniţială a legii prin care aceasta a fost introdusă şi nu la cea modificată în 2010”(comunicat de presă din 08.04.2011).

Avocat dr. Răzvan Viorescu
[email protected]


Intră acum și în grupul de