Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prezintă deputatului Ioan Bălan motivele întârzierilor de pe trei loturi ale Autostrăzii A 7


Intră acum și în grupul de

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a răspuns deputatului PNL de Suceava Ioan Bălan în legătură cu întârzierile de pe trei loturi ale Autostrăzii A 7.

Astfel, în ceea ce privește lucrările pe loturile 1 și 2 ale Autostrăzii A7 (Ploiești – Buzău), acestea sunt la stadii fizice de execuție de numai 10 – 15% din cauza identificării unor situri arheologice suplimentare ce implică noi lucrări de descărcare arheologice și din cauza traversării perioadei de iarnă ce îngreunează execuția lucrărilor de terasamente.

„Acolo unde va fi demonstrat caracterul imprevizibil al evenimentelor ce au produs întârzieri în derularea lucrărilor se va impune extensie de timp. O eventuală prelungire a termenelor de execuție nu va afecta finanțarea europeană nerambursabilă a proiectelor”, a arătat Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a precizat că în ceea ce privește lotul 3 Ploiești-Buzău, procedura de atribuire a contractului este în curs de desfășurare, fiind reevaluate ofertele în conformitate cu Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și decizia emisă de Curtea de Apel București.

„Întârzierile în finalizarea procedurii de atribuire au fost cauzate de numeroasele contestații formulate de operatorii economici participanți. În acest sens, menționăm că pe parcursul procesului de reevaluare a ofertelor, unul dintre ofertanți a introdus o nouă contestație la Decizia Consiliului Național  de  Soluționare  a Contestațiilor urmată de o plângere, aflată spre soluționare pe rolul Curții de Apel București, acțiuni ce au întârziat semnificativ finalizarea procedurii de atribuire și implicit, semnarea contractului de achiziție publică. Semnarea contractului de lucrări este estimată a se realiza în trimestrul al III-lea din anul 2023, în ipoteza în care nu sunt introduse noi contestații cu privire la noul rezultat al procedurii”, a precizat Sorin Grindeanu.


Intră acum și în grupul de