Deputatul Sanda-Maria Ardeleanu a vorbit in Canada despre Adunarea Parlamentara a Francofoniei-Regiunea Europa de la Suceava

Deputatul PDL de Suceava, prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu, participă la cea de-a 40-a Sesiune a Adunării Parlamentare a Francofoniei (APF), care are loc în perioada 4-8 iulie, în Ottawa, tema dezbaterii generale fiind “Femeile și tinerii Francofoniei – vectori de pace, factori de dezvoltare”, unde a vorbit şi despre întâlnirea europeană a francofoniei care s-a desfăşurat recent la Suceava.

Într-o postare pe blogul personal, parlamentarul democrat-liberal arată că în intervenția sa din cadrul Reuniunii Rețelei  femeilor – parlamentar a APF, la care a luat parte, sâmbătă,  a reamintit faptul că întâlnirea şefilor de delegaţii ale parlamentelor membre ale APF din regiunea Europa, care a avut loc la București și Suceava, în martie 2014, a propus ca temă rolul tinerilor francofoni în Europa Centrală și de Est.

ardeleanu

De asemenea, în ceea ce privește activitățile de promovare a femeilor, Ardeleanu a vorbit despre rolul-cheie al Parlamentului României în dezvoltarea cadrului legislativ în procesul de armonizare generat de acquis-ul comunitar în domeniul egalității de șanse pentru femei și bărbați. “Este un proces continuu care are drept scop consolidarea cadrului legislativ și intensificarea dialogului interinstituțional. Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a Parlamentului României a fost creată tocmai pentru a elimina toate formele de discriminare și pentru a îmbunătăți statutul femeilor în societate. Între obiectivele acestei Comisii regăsim implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește inițiativele legislative, politicile și programele care afectează bărbați și femei în egală măsură, dar și monitorizarea punerii în aplicare a reglementărilor referitoare la egalitatea de șanse din documentele ratificate de România”, a arătat deputatul PDL de Suceava.

Ardeleanu a mai precizat că pentru a completa legislația, în Parlamentul României se află în curs de dezbatere un Proiect de lege pentru modificare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratamentul egal al femeilor și bărbaților. “Scopul acestei modificări legislative este de a stabili un nou organism care să implementeze cu succes legislația existentă pentru îmbunătățirea statutului femeilor pe toate planurile. Proiectul de lege propune, de asemenea, introducerea următoarelor principii: egalitate și respect pentru demnitatea umană, cooperare și parteneriat, transparență. În plus, există prevederi privind discriminarea directă și indirectă. În ceea ce privește accesul la piața forței de muncă, acest act normativ prevede un articol despre obligația angajatorului de a asigura oportunități egale pentru angajații săi și de a lua măsuri concrete pentru a accelera egalitatea de facto”, a explicat parlamentarul sucevean.

Ea a subliniat, totodată, faptul că, dincolo de argumentele specifice, identificarea și înțelegerea factorilor care mențin o reprezentare politică scăzută a femeilor constituie elementul esențial în dezbaterea privind democrația și modul de funcționare a politicii românești.

Rețeaua femeilor – parlamentar reunește toate femeile – parlamentar din secțiunile APF. Acest organism își propune să promoveze o participare mai mare a femeilor la viața politică, economică, socială și culturală, atât la nivel național cât și în întreaga lume francofonă, să consolideze poziția și rolul femeilor în parlamentele membre și în cadrul organizațiilor internaționale, să promoveze schimbul de experiență și solidaritatea între femeile parlamentar dar, nu în cele din urmă, să contribuie la apărarea drepturilor femeilor și copiilor. Pe lângă monitorizarea Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), preocupare recurentă a rețelei încă de la începuturile funcționării sale în 2003, activitatea vizează teme precum Convenția cu privire la drepturile Copilului, copiii și războiul, traficul de ființe umane, femeile refugiate, femeile din politică, nașterea și sănătatea reproducerii umane, violența asupra femeilor și copiilor, emanciparea economică a femeilor.