Legea referendumului modificata a intrat in vigoare. Cvorumul de validare este de acum de 30 la suta

Legea referendumului modificat şi care prevede că un referendum este declarat valid dacă la urne se prezintă doar 30 la sută din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale a intrat în vigoare.

Curtea Constituţională a declarat legea constituţională cu precizarea că modificările intră în vigoare la un an de la promulgare.

urna vot referendum

Legea a fost promulgată de Traian Băsescu în 14 decembrie 2013 la ora  23.56, iar intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii referendumului s-au calculat de la momentul publicării actului normativ în Monitorul Oficial, în 16 decembrie.

prevede că un referendum este declarat valid dacă la urne se prezintă doar 30 la sută din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale.

Astfel, potrivit modificărilor aduse la legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Totodată, se menţionează că rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.

La referendum cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin «DA» sau «NU» asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Referendumul se poate organiza pentru probleme de interes naţional sau local.

Astfel, se organizează referendum pentru revizuirea Constitutiei; demiterea Presedintelui Romaniei; probleme de interes national.

In cadrul referendumului populatia poate fi consultata cu privire la una sau la mai multe probleme, precum si cu privire la o problema de interes national si o problema de interes local, pe buletine de vot separate.

În înţelesul legii sunt considerate probleme de interes national in adoptarea unor masuri privind reforma si strategia economica a tarii, sau adoptarea unor decizii politice deosebite cu privire la:  regimul general al proprietatii publice si private;  organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locala;  organizarea generala a invatamantului;  structura sistemului national de aparare, organizarea armatei, participarea fortelor armate la unele operatiuni internationale;  incheierea, semnarea sau ratificarea unor acte internationale pe durata nedeterminata sau pe o perioada mai mare de 10 ani;  integrarea Romaniei in structurile europene si euroatlantice; regimul general al cultelor.

Problemele de interes deosebit din unitatile administrativ-teritoriale si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, in conditiile acesti legi, aprobarii locuitorilor, prin referendum local.

Referendumul local se poate organiza in toate satele si localitatile componente ale comunei sau orasului ori numai in unele dintre acestea. In cazul referendumului la nivel judetean, acesta se poate desfasura in toate comunele si orasele din judet ori numai in unele dintre acestea, care sunt direct interesate.

Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraselor si judetelor se inainteaza Parlamentului spre adoptare numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie.

 

Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judetene, dupa caz, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.