Consulta aici planul de scolarizare pentru anul scolar 2014-2015, aferent judetului Suceava!

banci prescolariMinisterul Educaţiei Naţionale a transmis cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, în anul şcolar 2014-2015, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ale Hotărârii Guvernului nr. 327/2014 şi ale Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015, aprobată prin OMEN, informează reprezentanţii ISJ Suceava.

Potrivit sursei citate, planul de şcolarizare pentru învăţământul de masă şi special, educaţie timpurie, nivel primar şi gimnazial de artă şi sportiv, cluburi sportive şcolare, 2014-2015 în judeţul Suceava, cuprinde următoarele locuri: Învăţământ preşcolar – 20.157, locuri în grădiniţe cu program normal – 16.237, locuri în grădiniţe cu program prelungit şi săptămânal – 3.920; Învăţământ primar – număr total de locuri – 34.495, din care: locuri pentru învăţământ de zi – 34.422, locuri pentru învăţământ cu frecvenţă redusă – 0, locuri pentru învăţământ „şansa a doua” – 73; Învăţământ gimnzial – număr total de locuri – 31.385, din care: locuri pentru învăţământ de zi – 31.238, locuri pentru învăţământ cu frecvenţă redusă – 21, locuri pentru învăţământ „şansa a doua” – 126; Învăţământ de artă – număr total de locuri (primar şi gimnazial) – 372; Învăţământ sportiv – număr total de locuri (primar şi gimnazial) – 134, Cluburi Sportive Şcolare – număr total de locuri – 1437; Învăţământ special pentru copii cu deficienţe şi /sau boli cronice din cadrul unităţilor de învăţământ şi/ sau a unităţilor sanitare – număr total de locuri -1.208, din care: educaţie timpurie – număr total locuri (grădiniţe) – 129, învăţământ primar şi gimnazial – număr total locuri – 1079.

“Pentru învăţământul liceal cu fecvenţă zi au fost aprobate 6.496 locuri, iar pentru învăţământul profesional cu durata de 2 ani – 1.120, respectiv cu durata de 3 ani – 1.232”, se arată în document.