Nereguli descoperite de CAS Suceava la medicii de familie si furnizorii de servicii medicale

În luna august, Casa de Asigurări de Sănătate a desfășurat un număr de 19 acțiuni de control, dintre care 10 la medicii de familie; 3 la medicii specialiști din ambulatoriul de specialitate; o acțiune de control la un furnizor de servicii medicale paraclinice-radiologie și 5 la farmacii.

CAS Suceava

Potrivit unui comunicat transmis de CAS Suceava, în cazul unui medic de familie s-a aplicat sancțiunea de diminuare cu 5% a valorii lunare pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, iar în cazul altor opt medici s-au aplicat măsuri de recuperare a sumelor din rețete prescrise fără respectarea protocolului de prescriere a medicamentelor, în valoare de 14.838,04 lei.

De asemenea, tot în cadrul acțiunilor de control s-a constatat că șase asigurați au beneficiat de rețete compensate 90% din prețul de referință, ca urmare a declarațiilor depuse la medicii de familie și a încadrarii acestora în categoria „pensionari cu venituri numai din pensii mai mici de 700 lei pe lună”, deși conform bazei de date de la Finanțe aceștia aveau și alte venituri impozabile, nu doar venituri din pensie. În aceste situații Compartimentul Juridic a transmis notificări asiguraților pentru recuperarea contravalorii de 40% din prețul medicamentelor de care au beneficiat nejustificat, în valoare de 1.283,17 lei. Asupra altor trei medici de familie s-au aplicat măsuri de recuperare a contravalorii compensate a rețetelor duble, eliberate într-o lună, pentru pacienții beneficiari ai programului de compensare 90%, în valoare de 696 lei, iar altor doi medici s-au aplicat măsuri de recuperare a sumelor ce reprezintă contravaloarea rețetelor medicale off-line neintroduse în sistemul informatic, în valoare de 159,59 lei.

În cazul furnizorilor de medicamente, inspectorii CAS Suceava au aplicat un avertisment pentru neconcordanțe identificate în gestiunea cantitativ-valorică și au aplicat o măsură de recuperare sume pentru introducerea eronată a datelor cuprinse în rețetele medicale prescrise off-line de medici, în valoare de 308,20 lei. Altor doi furnizori, CAS va diminua cu 5% suma cuvenită pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, respectiv 1.283,91 lei.

Cât privește medicii de specialitate din asistenţa medicală ambulatorie, la doi dintre aceștia s-a constatat necompletarea corectă și la zi a documentelor de evidență a serviciilor medicale, aplicându-se un avertisment, iar unuia i s-a dispus măsura de recuperare sume reprezentând contravaloarea rețetelor medicale off-line neintroduse în sistemul informatic, în valoare de 1.003,35 lei.

Vizați de controale au fost și furnizorii de servicii medicale care eliberează certificate de concediu medical, iar în urma controalelor efectuate s-au aplicat două măsuri de refuz la plata concediilor medicale și o amendă de 5.000 lei, aplicată unui medic specialist pentru nerespectarea legislației în vigoare.