Peste 1.600 de locuri, in judetul Suceava, pentru invatamantul profesional de stat

Inspectoratul Școlar Județan (IȘJ) Suceava a stabilit, pentru anul școlar 2015-2016, locurile disponibile pentru învățământul profesional de stat.

ISJ suceava

În urma analizării celor 1.903 solicitări pentru 27 de calificări profesionale venite din partea firmelor din județ, Consiliul de administrație al IȘJ Suceava a avizat 1.636 locuri, dintre care 180 sunt alocate învățământului special, pentru 20 de calificări.

Criteriile după care s-au analizat cererile firmelor din județ și s-au repartizat cele 1.636 de locuri au fost existența autorizării de funcționare provizorie/ acreditare pentru calificarea profesională solicitată de agentul economic, existența resursei umane calificate pentru fiecare domeniu profesional, existența resurselor materiale necesare organizării activităţilor în laboratorul tehnologic și instruirii practice săptămânale, dar și existența parteneriatelor de colaborare cu agenții economici.

Din cauza solicitării unui număr mic de locuri pentru calificări precum cele de morar, frigotehnist, lucrător hotelier, operator în industria malțului și a berii, nu s-au putut constitui clase.

„Unitățile școlare și agenții economici vor fi informați cu privire la cifrele/calificările alocate, pentru a încheia contractele –cadru, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 ani”, au informat într-un comunicat de presă reprezentanții ISJ Suceava.