Centru Comunitar de Servicii Integrate, la Cacica

Un Centru Comunitar de Servicii Integrate va funcţiona, începând de joi, în incinta Centrului de Afaceri Multicultural din comuna suceveană Cacica.

Acest centru va fi inaugurat de Prefectura Suceava, prin Biroul Judeţean pentru Romi, şi Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună” și Centrul de Formare în Profesiuni Sociale “Pro Vocație”.

cacica

La acest centru sunt așteptate îndeosebi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, șomerii, dar și persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă.

Centrul Comunitar de Servicii Integrate reprezintă un concept prin care vor fi furnizate cetățenilor, gratuit, servicii de consiliere și orientare privind formarea profesională, identificarea și valorificarea oportunităților de ocupare a membrilor comunităților rurale, dezvoltarea competențelor antreprenoriale și asistență privind înființarea de mici afaceri.

De asemenea, se vor susține atât sesiuni de informare, educare, conștientizare cu privire la importanța sănătății, cât și servicii de consiliere socială, în funcție de nevoile celor ce vor solicita serviciile centrelor. În plus, va fi urmărită dezvoltarea și implementarea unor activități viabile, care să asigure o abordare integrată a serviciilor oferite populației din mediul rural, în vederea creșterii ratei de ocupare a acesteia în activități non-agricole.

Acțiunea se înscrie în cadrul proiectului “Servicii integrate – abordare optimă pentru ocuparea forței de muncă”- POSDRU/135/5.2/S/133695, implementat în perioada 18 aprilie 2014 – 17 octombrie 2015 de către Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – Sastipen, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreuna” și Asociația „Pro Vocație”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.2.