Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava condamna continuarea finantarii universitatilor pe baza rezultatelor stiintifice raportate in 2011

Şapte universităţi din Consorţiului universitar „Academica Plus” consideră inacceptabilă continuarea finanţării universităţilor şi în anul 2015 pe baza rezultatelor ştiinţifice raportate în anul 2011 şi că se impune ca noua metodologie de finanţare să utilizeze rezultatele ştiinţifice actuale

Consorţiul universitar “Academica Plus” este format din Universitatea din Piteşti, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Ploieşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi Universitatea din Oradea, iar reprezentanţii acestora sunt nemulţumiţi de procedura de finanţare diferenţiată a învăţământului superior din România.

Într-un comunicat de presă transmis de Universitatea Ştefan cel Mare se arată că din perspectiva stimulării calităţii în învăţământul superior, cele şapte universităţi consideră inacceptabilă continuarea finanţării universităţilor şi în anul 2015 pe baza rezultatelor ştiinţifice raportate de acestea în anul 2011 care au cuprins perioada 2006-2010.

“Considerăm necesară aprobarea noii metodologii de finanţare pentru anul 2015, propusă de CNFIS şi CNR care să utilizeze rezultatele ştiinţifice actuale”, se arată în comunicat.

Totodată, acest consorţiu universitar consideră că în evaluarea activităţii ştiinţifice şi în ierarhizarea tuturor instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, indiferent de vechimea şi de dimensiunile instituţie,  este obligatorie aplicarea principiilor echităţii, nediscriminarii şi egalităţii de şanse, iar evaluarea trebuie să fie întemeiată pe indicatori calitativi şi nu cantitativi.

“Considerăm necesară aplicarea unui pachet de criterii unitare în evaluarea activităţii ştiinţifice, fără decalaje de abordare şi de aplicare a punctajelor şi, implicit, susţinerea finanţării de excelenţă în mod obiectiv şi imparţial, avându-se în vedere strict principiul calităţii. Finanţarea studiilor doctorale nu trebuie să afecteze în mod negativ finanţarea studiilor de licenţă şi masterat. Analiza de cost pe student trebuie efectuată atât pentru studenţii doctoranzi cât şi pentru cei de la ciclurile de licenţă şi master”, se mai arată în comunicat.

Cele şapte universităţi menţionează că în vederea îndeplinirii obligaţiilor României cu privire la creşterea ponderii forţei de muncă cu studii terţiare (doar 17,6% faţă de 29,5% media UE, în anul 2012), consideră necesară cel puţin menţinerea cifrei de şcolarizare la licenţă şi master alocată în anul 2014 şi în anul 2015.