Mediul de afaceri sucevean cere stoparea creşterii salariului minim pe economie. Ministrul Liviu Pop: Se doreşte transparenţă în modul de stabilire a salariului minim pe economie

Oamenii de afaceri suceveni au solicitat, joi, la o întâlnire cu ministrul pentru Dialog Social, Liviu Pop, stoparea creşterii salariului minim pe economie, ministrul dând asigurări că în această privinţă lucrurile se vor face transparent şi chiar cu prezenţa salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.

La şedinţa Comisiei de Dialog Social de joi la care a participat şi ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop, s-au discutat problematicile mediului de afaceri sucevean, dar şi cea a sindicatelor din învăţământ.

harasim si liviu pop

Reprezentanţii mediului de afaceri sucevean au susţinut păstrarea în forma actuală a Legii 62/2011 a dialogului social, extinderea activităţii de dialog social şi la nivelul administraţiilor locale, cât şi stoparea creşterii salariului minim pe economie, se arată într-un comunicat al Instituţiei Prefectului Suceava.

În comunicat se menţionează că, pe de altă parte, sindicatele au solicitat modificarea acestui act normativ, menţionând că nu a fost supus dezbaterii publice înainte de adoptare, având şi numeroase articole contradictorii. De asemenea, reprezentanţii sindicatelor au subliniat necesitatea adoptării noii legi a salarizării în sistemul bugetar şi încheierea unui contract colectiv de muncă la nivel naţional.

Salariul minim pe economie urmează să crească la 1200 de lei de la 1 ianuarie 2016. În primă fază, salariul minim pe economie va ajunge la 1050 de lei de la 1 iunie.

Ministrul Liviu Pop a menţionat că se doreşte transparenţă în modul de stabilire a salariului minim pe economie, prin elaborarea unui ghid în acest domeniu, iar la masa tuturor negocierilor purtate să fie prezenţi şi reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, fiind necesară modificarea legislaţiei în acest sens.

 

 

În cea de-a doua parte a întâlnirii, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, alături de sindicatele din învăţământ, au adus în atenţia comisiei subiecte precum: stabilirea numărului de posturi didactice și nedidactice în funcție de numărul total de elevi şi de structura geografică a judeţelor; stabilirea unui mod unitar de calcul pentru dobânzile obţinute prin hotărâri judecătorești; achitarea lucrărilor de investiții efectuate la unitățile de învățământ și neachitate, în valoare de 567 mii lei, precizează sursa citată.

 

O altă problemă ridicată de Inspectoratul Şcolar Judeţean a fost analiza  posibilităţii de aprobare a sumei de 3.383 mii lei, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru plata lucrărilor de investiţii la ”Școala cu 12 săli de clasă” din Municipiul Rădăuți. S-a menționat faptul că obiectivul este terminat şi Primăria Rădăuți solicită darea în folosință începând cu anul școlar 2015-2016.

Reprezentantul C.N.S. “Cartel ALFA” a subliniat nerespectarea termenelor de realizare a prevederilor cuprinse în acordul de la sfârşitul anului 2014,  încheiat între reprezentanţii Guvernului şi reprezentanţii federaţiilor reprezentative din învăţământ.

De asemenea, a fost susţinută modificarea Legii educaţiei naţionale, a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2015 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi adoptarea actelor normative necesare, astfel încât plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială pentru personalul din învăţământ să se efectueze în primul semestru al fiecărui an.

Ministrul Liviu Pop a dat asigurări că problemele sesizate vor fi transmise şi instituţiilor abilitate în vederea rezolvării.