ISJ Suceava a acordat 387 de gradaţii de merit pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Mariana Drumea, a declarat că, începând cu data de 1 septembrie 2015, un număr de 387 de persoane, respectiv cadre didactice şi personal didactic auxiliar, din judeţul Suceava vor primi gradaţii de merit.

Drumea a spus că la ISJ Suceava au fost depuse 515 dosare la concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit, iar în urma evaluării activităţii candidaţilor înscrişi la acest concurs, inclusă în raportul de autoevaluare şi susţinută prin documente doveditoare, ISJ Suceava a acordat 277 de gradaţii de merit pentru cadre didactice şi 110 pentru personalul didactic auxiliar.

ISJ Suceava

Potrivit Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiilor de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015, gradaţiile de merit se acordă în baza punctajelor obţinute de candidaţi în urma evaluării dosarelor.

Astfel,  cea mai mare pondere a punctajului, 80 la sută, o reprezintă activităţile complexe cu valoare instructiv-educativă, 10 la sută o reprezintă performanţele deosebite în inovarea didactică sau managerială, iar cinci la sută se acordă pentru participarea la proiecte şi cinci la sută pentru contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Gradaţiile de merit se acordă pentru o perioada de cinci ani începând cu data de 1 septembrie 2015.