329 de profesori suceveni, angajaţi din rândul personalului didactic auxiliar şi al personalului didactic militar vor primi gradaţii de merit de la 1 septembrie 2016

Un număr de 459 de dosare au fost depuse de cadrele didactice şi de personalul didactic auxiliar pentru evaluare în vederea acordării gradaţiilor de merit, iar din totalul acestora patru dosare nu au intrat în procesul de evaluare, în timp ce 126 de dosare au fost respinse întrucât fie nu au întrunit punctajul minim, fie nu s-au încadrat în numărul de locuri alocate pe discipline.scoala boroaia

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit sesiunea 2016, în județul Suceava,  au fost depuse un număr de 459 de dosare, iar dintre acestea 325 de dosare au fost admise pentru personalul didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ din județ (312 – personal didactic și 13 – personal didactic auxiliar), alte 4 dosare au fost admise pentru personalul didactic militar/cu statut special din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, informații, ordine publică și securitate națională.

Totodată, Anuţei a precizat că în urma evaluării, 126 de dosare au fost respinse întrucât nu au întrunit punctajul minim de 70 de puncte sau nu s-au încadrat în numărul de locuri alocate pe discipline / domenii, iar 4 dosare nu au intrat în procesul de evaluare.

“La concursul pentru acordarea gradațiilor de merit sesiunea 2016, în județul Suceava,  au fost depuse un număr de 37 de contestații, după cum urmează : 17 – învățători, 4 – matematică, 3 – învățământ preprimar, câte două la fizică, învățământ special și limba engleză, câte una la limba franceză, limba română, limba ucraineană, religie, profesor discipline tehnice, profesori din cluburi ale copiilor și informatician inginer de sistem”, a spus Anuţei.

În urma soluţionării contestaţiilor în cazul a 20 de dosare s-a păstrat același punctaj, în alte 11 dosare punctajul a fost mărit, iar în  6 dosare punctajul diminuat.

Reamintim că în judeţul Suceava vor fi acordate 325 de gradaţii de merit personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar sucevean începând cu 1 septembrie 2016, pe o durată de cinci ani, rezultate în urma aplicării formulei de calcul stabilite de metodologia de organizare a concursului de acordare a gradaţiilor de merit.

Consiliul de Administraţie al ISJ Suceava a aprobat numărul gradaţiilor de merit ce vor fi acordate  în anul 2016 personalului didactic şi didactic auxiliar din judeţul Suceava.

Astfel, pentru personalul didactic vor fi acordate 312 gradaţii de merit din care 40 pentru profesorii din învăţământul preprimar şi 50 pentru cei din învăţământul primar, 22 pentru profesorii care predau disciplina limba şi literatura română, 18 pentru cei care predau matematica, 17 pentru profesori care predau în învăţământul special, 12 pentru profesorii de limba engleză, 11 pentru profesori de educaţie fizică şi sport, 10 pentru profesorii de limba fanceză, câte 8 pentru profesorii de religie, biologie şi geografie, câte 7 pentru profesorii de fizică, chimie, istorie şi informatică, câte şase gradaţii de merit pentru profesorii care predau discipline socio-umane şi educaţie muzicală, etc.

Totodată, vor fi acordate 3 gradaţii de merit pentru consilieri şcolari şi una pentru profesori logopezi din cadrul CJRAE, iar pentru disciplinele tehnice vor fi acordate 22 de gradaţii de merit, din care 2 pentru maiştrii instructori, 4 pentru profesorii de educaţie tehnologică, 16 pentru inginerii care predau discipline tehnice.

Tot în anul 2016 vor fi acordate 26 de gradaţii de merit pentru cei care deţin funcţii de conducere, îndrumare şi control.

Pentru personalul didactic auxiliar sunt prevăzute 13 gradaţii de merit, din care 3 pentru informaticieni/ ingineri de sistem, câte două pentru bibliotecari şi administratori de patrimoniu şi câte una pentru laboranţi, pedagogi, tehnicieni, instructor de educaţie extraşcolară, personal medical şi supraveghetor de noapte.

În judeţul Suceava sunt 7828 de norme didactice şi 1010 norme de didactic auxiliar.

Punctajul minim pe care trebuie să-l obţină candidaţii în urma evaluării dosarelor este de 70 de puncte.

Potrivit ISJ Suceava, numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit pentru aplicarea procentului de 16 la sută din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată, avându-se în vedere că gradaţia de merit se acordă pentru o perioadă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă,  din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit au putut participa personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, cu o vechime de cel puţin patru ani în învăţământul preuniversitar, care au obţinut performanţe în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană, naţională sau internaţională, în perioada 1 septembrie 2010-31 august 2015 şi care au primit calificativul “Foarte bine” în fiecare an din perioada evaluată.

Potrivit graficului desfăşurării concursului de acordare a gradaţiei de merit, validarea rezultatelor finale ale concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit şi afişarea acestora a fost prevăzută pentru perioada 26-27 mai, iar în perioada 30-31 a fost înaintată MECŞ lista cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit.

(Liliana Bujdei)