Din 5 septembrie, încep înscrierile la Masteratul Internaţional Francofon, cu diplomă dublă, “Teoria şi practica traducerii”, de la USV


Intră acum și în grupul de

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava propune pentru sesiunea de admiterea din toamnă patru programe de studii de masterat, printre care unul în limba franceză.

Este vorba despre masteratul internaţional francofon, cu diplomă dublă, „Teoria şi practica traducerii”, care a fost înființat anul trecut și care este coordonat de prof. univ. dr.  Sanda-Maria Ardeleanu,  prof.univ.dr. Albumiţa-Muguraş Constantinescu, prof. univ.dr. Elena-Brânduşa Steiciuc și prof.dr. habilitat Ludmila Zbanţ.

Potrivit  prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu, acest masterat se desfășoară pe parcursul a doi ani şi se finalizează cu o diplomă dublă, a universităţii sucevene, respectiv a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău.

„Domeniul traducere-interpretariat oferă un număr mare de locuri de muncă, traductologia fiind un domeniu de cercetare în plină emergenţă”, a explicat Ardeleanu, arătând că absolvenţii acestui masterat vor putea să lucreze atât în cadrul birourilor de traducere, centrelor de documentare şi cercetare, bibliotecilor, agenţiilor de turism, cât şi în domenii precum administraţia publică, administraţia Uniunii Europene, diplomaţie sau învăţământ.

Sanda Maria Ardeleanu

Totodată, universitarul sucevean a ținut să precizeze că cei care vor absolvi masteratul internaţional francofon „Teoria şi practica traducerii” vor avea posibilitatea de a-și deschide propriile birouri de traducere sau de a lucra ca freelanceri.

„Limba franceză face diferenţa: există o cerere importantă de cunoscători de limba franceză în ţară şi în străinătate”, a subliniat Sanda-Maria Ardeleanu.

Ea a ținut să evidențieze că cei care vor opta pentru acest masterat francofon vor obține, după numai doi ani de studii, două diplome și vor dobândi o diversitate de competențe.

”80% din discipline sunt echivalate, se dau examene suplimentare doar pentru disciplinele specifice fiecărui masterat, fără a fi necesară deplasarea în Universitatea parteneră”, a mai explicat universitarul sucevean.

În ce priveşte diploma dublă pe care o vor obţine cei care vor absolvi acest masterat, Ardeleanu a arătat că aceasta oferă posibilitatea de angajare într-un spaţiu mai larg, valorificându-se expertiza a două universităţi consacrate în pregătirea specialiştilor în traducere şi interpretariat (la Suceava, 15 promoţii de specialişti; la Chişinău, cel mai renumit Centru de traducere şi interpretariat din spaţiul românesc).

Pentru acest masterat francofon, candidaţii au la dispoziţie atât locuri subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi locuri cu taxă.

Înscrierile pentru sesiunea de admitere din toamnă se fac în perioada 5-12 septembrie a.c.

Pentru înscriere, candidații au nevoie de: cerere de înscriere tip, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) în original şi copie legalizată, foaia matricolă pentru studiile de licenţă în original, adeverinţă medicală tip (vizată de cabinetul medical al universităţii), certificatul de naştere în copie legalizată, certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul), copie după buletinul /cartea de identitate, 4 fotografii tip buletin de identitate; chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii).

Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.admitere.usv.ro sau la telefon: +40-230-216147 / 249. (Irina Lițu)

 


Intră acum și în grupul de