Proiectul tehnic pentru noul ambulatoriu integrat al SJU Suceava ar urma să fie supus în această lună aprobării CJ Suceava

Managerul SJU Suceava, economist Vasile Rîmbu, a declarat, luni, că proiectul tehnic pentru noul ambulatoriu integrat al spitalului, precum şi dotările aferente vor intra în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Suceava şi ar urma să fie supuse aprobării în cursul lunii septembrie.

El a spus că după acest pas va urma scoaterea la licitaţie a lucrărilor de execuţie şi identificarea surselor de finanţare multianuală pentru realizarea acestui proiect.

Rîmbu a precizat că pentru noul ambulatoriu se doreşte dotarea la cel mai înalt nivel, comparabil cu oricare cabinet medical particular, care să atragă medicii din secţiile spitalului să lucreze în ambulatoriu pentru rezolvarea oricărui caz şi pentru acordarea tuturor serviciilor medicale specifice ambulatoriului integrat.

Managerul SJU Suceava a subliniat că se doreşte ca programul ambulatoriului să fie cât mai lung pe parcursul zilei, în intervalul orar 8,00-20,00, mai ales pentru specialităţile suprasolicitate, precum neurologia, cardiologia, gastroenterologia sau urologia.

El a spus că noul ambulatoriu va avea circuite separate pentru copii şi adulţi, săli de aşteptare, precum şi cabinete pentru specialităţile medicale, urmând să fie utilizată toată logistica secţiilor şi compartimentelor din spital.

Rîmbu a menţionat că pentru a se asigura un program mai generos, în două ture, la ambulatoriul spitalului, colaborarea cu medicii din secţii ar putea fi extinsă, după finalizarea serviciului în spital, astfel încât aceştia să acorde contra cost servicii medicale în ambulatoriu, iar o parte din încasări să revină spitalului, acest aspect urmând să fie întâi discutat şi analizat.

Managerul SJU Suceava a subliniat că dezvoltarea ambulatoriului integrat al spitalului este necesară în condiţiile în care, în prezent, se pune un accent tot mai mare pe serviciile medicale acordate în ambulatoriu şi pe internările de zi.

El a arătat că actualul ambulatoriu, care funcţionează cu 30 de cabinete medicale, este aglomerat, zilnic, fiind înregistrate 400-500 de prezentări, iar lunar numărul prezentărilor putând ajunge la peste 10 000, de aceea este necesar realizarea unei clădiri cu o suprafaţă mai mare.

Rîmbu a menţionat că deşi proiectul iniţiat în anul 2006 şi finalizat în 2010-2011 privind realizarea ambulatoriului spitalului a fost foarte bun din punct de vedere al amplasării acestuia la parterul clădirii şi al integrării în spital, totuşi, realitatea a dovedit că estimarea numărului de prezentări şi dimensionarea spaţiului alocat funcţionării ambulatoriului nu au fost dintre cele mai bune.

Managerul SJU Suceava este de părere că noul ambulatoriu integrat al spitalului ar putea fi finalizat în cursul anul 2019.

(Liliana Bujdei)