Subprefectul de Suceava, Silvia Boliacu, la întâlnirea cu directorii de școli din județ: Prefectura face toate eforturile ca procesul de învăţământ să se desfăşoare în condiţii adecvate secolului în care trăim

Directori ai unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Suceava au participat, joi, la reuniunea anuală de management instituţional organizată de ISJ Suceava, la eveniment fiind invitaţi reprezentaţii mai multor instituţii publice.

Prezent la acest eveniment, desfăşurat la Liceul Teoretic Filadelfia Suceava, subprefectul de Suceava, Silvia Boliacu, i-a asigurat pe participanţi de colaborarea instituţiei „atât cât permit relaţiile instituţionale” subliniind că Prefectura Suceava va face toate eforturile pentru ca “procesul de învăţământ să se desfăşoare în condiţii adecvate secolului în care trăim”.

Boliacu a spus că învăţământul “performant, flexibil şi modern” din judeţul Suceava atestă calitatea activităţii cadrelor didactice şi conducerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a performanţelor obţinute.

La rândul său, reprezentantul Consiliului Judeţean Suceava, directorul executiv Alexandru Moldovan, a declarat că administraţia judeţeană a sprijinit şi sprijină constant unităţile de învăţământ special aflate în coordonarea şi finanţarea CJ Suceava, dar şi celelalte unităţi şcolare.

Medicul Arina Bădeluţă din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Suceava şi-a exprimat speranţa că în anii următori numărul unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sanitar să crească, mai ales că în ultima perioadă au fost peste 100 de proiecte de reabilitare şi modernizare a unor unităţi de învăţământ înaintate spre avizare la DSP Suceava.

Ea a spus că, în prezent, în judeţ sunt autorizate sanitar 265 de unităţi de învăţământ.

Reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, Radu Ţibişcă, i-a invitat pe directorii unităţilor de învăţământ să se adreseze ISU Suceava pentru asigurarea unor asistenţe tehnice de specialitate, dar şi pentru a discuta despre greutăţile pe care le întâmpină în privinţa autorizării de securitate la incendiu a instituţiilor de învăţământ, a clădirilor sau a obiectivelor pe care aceştia le administrează.

Ţibişcă a subliniat importanţa activităţilor de instruire şi educare preventivă în domeniul situaţiilor de urgenţă în rândul elevilor apreciind, totodată, implicarea cadrelor tehnice PSI sau responsabile cu activităţile de prevenire a situaţiilor de urgenţă din şcoli în activităţile educative organizate de pompierii militari.

El a anunţat că în cursul lunii noiembrie vor fi organizate întâlniri ce au ca temă educaţia în domeniul situaţiilor de urgenţă atât cu directorii unităţilor de învăţământ, cât şi cu cadrele tehnice PSI din şcoli sau cu persoanele responsabile cu activităţile de siguranţă a personalului care exploatează instalaţii şi spaţii.

Ţibişcă a spus că se fac eforturi pentru simplificarea documentelor ce trebuie supuse avizării pentru obţinerea autorizării unei clădiri în privinţa siguranţei la incendiu.

Inspectorul şcolar general al judeţului Suceava, profesorul Gheorghe Lazăr, a prezentat o sinteză a Raportului privind activitatea desfăşurată de ISJ Suceava, unităţile conexe şi unităţile şcolare sucevene în anul şcolar 2016-2017, arătând că întreaga activitate din învăţământul preuniversitar sucevean a fost centrată pe şapte direcţii majore de acţiune pentru domeniul management, curriculum, resurse şi relaţii comunitare.

El a spus că reţeaua şcolară a suferit în anul şcolar 2016-2017 actualizări în funcţie de criterii obiective, iar la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale au fost desfiinţate 15 unităţi de învăţământ din cauza diminuării numărului de elevi sub limita normativelor legale, astfel că reţeaua judeţului Suceava a cuprins 765 de unităţi şcolare, din care 214 unităţi cu personalitate juridică şi 551 de structuri arondate.

Referindu-se la clasele cu predare în regim simultan, Lazăr a precizat procentul acestui tip de clase s-a diminuat considerabil în anul şcolar 2016-2017 raportat la ultimii cinci ani şcolari, astfel că ponderea claselor de învăţământ primar cu predare simultană s-a diminuat cu 7 la sută, iar cea a claselor gimnaziale cu 36,36 la sută.

Inspectorul şcolar general al judeţului Suceava a spus că în anul şcolar precedent în învăţământul sucevean şi-au desfăşurat activitatea 7795 de cadre didactice, 1188 de cadre didactice auxiliare şi 1518 cadre nedidactice, iar numărul elevilor din învăţământul de stat a înregistrat o scădere, de la 113 855 de elevi în anul şcolar 2015-2016, la 111 975 de elevi în anul 2016-2017.

(Liliana Bujdei)

 

 

loading...