Ministerul Apelor îi transmite lui Ioan Bălan: 60% din pagubele înregistrate la inundațiile din ultimii ani sunt cauzate de scurgerile de pe versanți și torenți. Pentru punerea în siguranță a punctelor critice din Bazinul râului Suceava sunt necesare investiții de 36 de milioane de lei

Ministerul Apelor și Pădurilor a transmis deputatului PNL Ioan Bălan că punerea în siguranță a punctelor critice la inundații din Bazinul râului Suceava prin investiții mici cu efecte mari sunt necesare investiții de 36 de milioane de lei.

Deputatul Ioan Bălan a cerut Ministerului Apelor și Pădurilor să precizeze care ar fi  valoarea totală a investițiilor care ar fi necesare pentru eliminarea riscului la inundatii și dacă s-au întreprins măsuri privind evaluarea micilor investiții cu efecte mari care se pot realiza într-un timp foarte scurt în situația inundațiilor.

În răspuns, Ministerul Apelor și Pădurilor precizează că în prima etapă de implementare a Directivei privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații au fost identificate la nivel național zonele cu risc semnificativ maxim la inundații, zone identificate pe baza analizei evenimentelor istorice înregistrate până în anul 2011.

„S-au elaborat hărți de hazard și risc la inundații pentru toate aceste zone,  s-au  elaborat Planuri de Management al Riscului la lnundații pentru cele 11 Administrații Bazinale de Apă și pentru fluviul Dunarea (aprobate prin HG 972/ 2016). Precizăm că la întocmirea acestora au fost cooptați toți factorii implicați în gestionarea riscului la inundații. În cadrul acestor planuri s-au propus la nivel național 47 de proiecte integrate majore cu o valoare estimativă totală de cca. 2,2 miliarde de euro”, se arată în răspuns.

Totodată, Ministerul precizează că în prezent, în cadrul Adminitrației Naționale Apele Române este în curs de elaborare un plan de măsuri pe termen mediu și scurt pentru punerea în siguranță a punctelor critice cu risc major la inundații, pentru bazinul râului Suceava până la această dată fiind realizată o evaluare.

Pentru valoarea totală estimată de circa 36.375,00 mii lei fără TVA Ministerul Apelor și Pădurilor împreună cu ANAR vor identifica sursele de finanțare de la bugetul de stat, surse proprii ANAR sau alte surse legal constituite.

„Se constată că cca.60% din valoarea pagubelor înregistrate la inundațiile din ultimii ani au avut ca și cauze principale scurgerile de pe versanți și torenți. Inundațiile de tip flash-flood, cele mai frecvente evenimente înregistrate în ultimii ani, reprezintă un efect direct al schimbărilor climatice în țara noastră dar și al defrișărilor masive din trecut”, se mai menționează în răspunsul Ministerului Apelor și Pădurilor.(N.B.)