Casa de Asigurări de Sănătate Suceava neagă că pretinde sume de bani de la minori în cazul acționării în instanță a unui copil pentru recuperarea contravalorii unor analize medicale efectuate în 2012

Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a infirmat, marți, că ar pretinde sume de bani de la minori în cazul acționării în instanță a unui copil în vederea recuperării contravalorii unor analize medicale și arată că în procedura regularizării cererii de chemare în judecată părinții, ca parte responsabilă, urmează să se substituie în drepturi și în obligații minorului.

Potrivit unui comunicat de presă, CAS Suceava arată că în data de 12 septembrie 2012 copilul respectiv, o fată în vârstă de 9 ani, s-a prezentat la laboratorul de analize medicale, în contract cu CAS Suceava, la care a efectuat analizele prescrise de medicul de familie, analize decontate ulterior de CAS Suceava.

În comunicat se menționează că la data prezentării la analize, aparținătorul persoanei asigurate (mama copilului)  a declarat, sub semnatură proprie, că în perioada de valabilitate a biletului de trimitere, adică de la data eliberării acestuia și până la data prezentării la laborator, pacienta nu a fost internată în spital.

Ulterior, din verificările efectuate de CAS Suceava s-a constatat că fata a fost internată în spital în perioada de valabilitate a biletului.

„Prin urmare, declarația aparținătorului că persoana asigurată nu a fost internată în perioada respectivă nu coincide cu realitatea. S-a creat astfel un prejudiciu la FNUASS care, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, trebuie recuperat de la asigurat”, explică în comunicat CAS Suceava care prezintă și textul actului normativ: ,,În situaţia în care casa de asigurări de sănătate constată că, pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, asiguratul a fost internat într-un spital şi în declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate, prejudiciul se recuperează de la asigurat” (Ordinul MS/CNAS nr.1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale pentru anii 2011-2012).

Prevederea respectivă a fost introdusă în legislație tocmai pentru a evita situațiile în care asiguratul efectuează aceleași analize decontate din fonduri publice de două ori: o dată în spital și a doua oară în ambulatoriu, subliniază CAS Suceava.

CAS Suceava menționează că a emis două notificări, prima în data de 08.11.2012 și a doua, în data de 03.04.2018, în urma cărora aparținătorul nu a achitat contravaloarea investigațiilor medicale, iar pasul următor la care a recurs CAS Suceava a fost acțiunea în instanță.

„Conform procedurii juridice în vigoare, cererea introductivă se îndreaptă împotriva beneficiarului direct de servicii medicale, urmând ca în procedura regularizării cererii de chemare în judecată părinții, ca parte responsabilă, să se substituie în drepturi și în obligații minorului. În acest context, considerăm drept incorecte și tendențioase afirmațiile conform cărora casa de asigurări ar pretinde sume de bani de la minori”, se arată în finalul comunicatului CAS Suceava.(N.B.)