Egalităţi de şanse pentru elevii minorităţilor naţionale

„Între programele privind realizarea egalităţii de şanse şi accesul la educaţie al tuturor elevilor, s-au înscris demersurile realizate de către IŞJ în domeniul minorităţilor naţionale şi învăţământului special, precum şi de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională prin activităţile specifice. Astfel, pentru elevii aparţinând minorităţii rrome s-a urmărit stimularea participării la educaţia preşcolară prin proiectul strategic “Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I”, implementat de MECT, implicarea părinţilor în activitatea şcolii, îmbunătăţirea comunicării şi cooperării între şcoală şi autorităţile locale, prin programul “A doua şansă”, iar 250 de cadre didactice din cele 10 unităţi şcolare cuprinse în proiectul “Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” au beneficiat de 90 de ore de formare pentru realizarea instruirii în mediul incliziv”, a declarat recent şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete, la o şedinţă cu directorii de şcoli din judeţ.

Referindu-se la elevii aparţinând minorităţilor naţionale ucraineană şi polonă, acesta a precizat că beneficiază în continuare de studiul limbii materne în clasele speciale de liceu la Colegiul tehnic „Laţcu Vodă” Siret, fiind vorba de 44 elevi şi Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului – 37 elevi. În toate unităţile şcolare cu elevi aparţinând acestor etnii se menţine studiul limbii materne, în parametrii din anii anteriori.

În acest an şcolar, pentru limbile germană, ucraineană şi rusă s-a extins studiul pe clase şi grupe, în următoarele unităţi şcolare: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Rădăuţi, Colegiul Tehnic „Al I. Cuza” Suceava, Şcoala cu clasele I-VIII Milişăuţi şi la grădiniţele din Văşcăuţi, Izvoarele Sucevei, Brodina, vizând în total un număr de 80 elevi şi 150 preşcolari.

loading...