Prima Bursă a locurilor de muncă din cadrul proiectului AMIC a avut loc la Fălticeni

Prima Bursă a locurilor de muncă din cadrul proiectului A.M.I.C. (Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate) a avut loc miercuri în orașul sucevean Fălticeni.

La eveniment au participat zece agenți economici din zona Falticeni, care își desfășoară activitatea în diferite domenii, precum restaurant, cofetărie/patiserie, catering, brutărie, construcții, frizerie, tâmplărie, recuperare medicală.

La Bursa locurilor de muncă, agenții economici au avut la dispoziție câte un spaţiu dedicat în care să-si prezinte oferta de locuri de muncă precum și posibilitatea unui prim interviu cu candidații interesați.

Un număr mare de absolvenți ai cursurilor de calificare desfășurate în cadrul aceluiași proiect și-au arătat interesul de a cunoaște potențialii angajatori si dorința de a participa la Bursa locurilor de muncă. Aceștia au avut la dispoziție un birou unde și-au putut complete CV-ul sub îndrumarea unui specialist/expert.

În urma Bursei locurilor de munca, 12 persoane au fost programate la un al doilea interviu, având mari șanse să fie angajate în perioada imediat următoare

Organizatorii bursei sunt Centrul Diecezan Caritas Iași în colaborare cu partenerii de proiect – Primăria Comunei Preutești și Școala Gimnazială Preutești, județul Suceava.

Pe durata celor 36 de luni de implementare a proiectului, vor fi organizate două Burse a locurilor de muncă iar la fiecare bursă vor participa aproximativ 110 persoane.

Grupul țintă al proiectului din cadrul burselor locurilor de munca este alcătuit din 110 persoane din care 10 angajatori (reprezentați de 1-2 persoane) și 90 persoane aflate în căutare unui loc de muncă.

Proiectul

Bursa locurilor de munca contribuie la îndeplinirea obiectivului specific, adică la creșterea gradului de integrare pe piața muncii pentru un număr de 308 persoane aparținând comunității marginalizate din comuna Preutești prin oferirea de măsuri integrate de ocupare: informare, consiliere, formare profesională și mediere ocupatională.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate: oferirea de servicii sociale (educaționale, consiliere, mediere, formare profesională), medicale (servicii stomatologice, servicii oftalmologice) și socio-medicale (servicii de îngrijire la domiciuliu) pentru un număr de 560 persoane din comunitatea marginalizată (non romă) din comuna Preutești, județul Suceava.

Valoarea totală a proiectului este de 16,989,905.36 lei din care 16,902,064.15 lei valoare nerambursabilă UE.

Perioada de derulare a proiectului este: 12 februarie 2018 – 11 februarie 2021. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine aici.