Profesorii din şcolile speciale, în grevă în zilele de susţinere a tezelor unice

Pe lângă cadrele didactice din învăţământul de masă şi profesorii din şcolile speciale vor intra în grevă în zilele în care ar trebui să se susţină tezele unice. Traian Pădureţ, preşedintele Sindicatului Învăţământ şi Protecţia Copilului Gura Humorului, precizează că, în condiţiile în care federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ – Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”, Federaţia Educaţiei Naţionale, Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER” au hotărât organizarea grevei, pe durata programului de lucru, în zilele în care se desfăşoară tezele cu subiect unic, în toate unităţile/instituţiile de învăţământ, şi sindicatul humorean, afiliat la Federaţia Educaţiei Naţionale se va afla în grevă, pe durata programului de lucru, în zilele în care se desfăşoară tezele cu subiect unic.

„Motivele protestului nostru sunt următoarele: adoptarea O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, prin care, de la cheltuielile de personal pentru învăţământul preuniversitar, a fost tăiată suma de 811,89 milioane lei, iar din bugetul MECI, suma de 676 milioane lei; în aceste condiţii, fondurile pentru plata integrală a salariilor în anul 2009 şi pentru continuarea investiţiilor în infrastructura din unităţile de învăţământ sunt insuficiente; alocarea pentru cercetare, în anul 2009, a unui buget diminuat cu peste 70% faţă de cel din anul 2008, fapt care va conduce la imposibilitatea continuării unor programe şi contracte de cercetare, precum şi la concedierea a numeroşi cercetători; imposibilitatea elaborării de către Guvernul României a unei noi legi de salarizare unitară în sectorul bugetar, atâta timp cât reprezentanţii justiţiei, internelor şi afacerilor externe, invocând legile speciale de salarizare, refuză să propună funcţii echivalente cu cele din sectoarele bugetare defavorizate în acest moment; adoptarea O.U.G. nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, prin care Guvernul oficializează politizarea funcţiilor de conducere; consecinţele dezastruoase asupra procesului instructiv-educativ, generate de aplicarea în învăţământul preuniversitar a descentralizării, aşa cum este propusă de Guvernul Boc; imposibilitatea aplicării Strategiei „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” ca urmare a lipsei resurselor financiare necesare; neaplicarea Legii nr. 221/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2009 personalului din învăţământ, votată în unanimitate de Camera Deputaţilor, promulgată de Preşedintele României şi declarată constituţională; neexecutarea hotărârilor judecatoreşti definitive si irevocabile; calcularea greşită a salariilor de încadrare începând cu luna ianuarie 2007 şi până în prezent, prin nepunerea în concordanţă a coeficienţilor de multiplicare 1 cu salariul minim prevăzut de C.C.M. la Nivel Naţional, fără a se lua măsuri de reparaţie a calculului pe anul 2009”, precizează Traian Pădureţ.