Elevii fălticeneni au învăţat în Anglia tehnici de promovare a turismului

Pentru Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, creşterea calităţii în educarea şi formarea profesională a tinerilor este în strânsă legătură cu performanţele şi coerenţa activităţilor de cooperare europeană care cunosc o dezvoltare din ce în ce mai mare prin proiectele şi programele europene implementate aici.

Un astfel de proiect este LEONARDO DA VINCI, cu titlul „TEHNICI EUROPENE DE PROMOVARE ŞI COMERCIALIZARE A PRODUSELOR TURISTICE” în care un grup de 15 elevi specializarea „tehnician în turism”, a participat la un stagiu de formare profesională, derulat pe o perioadă de 3 săptămâni, în localitatea Plymouth, Marea Britanie.

Scopul proiectului este cel de a oferi elevilor posibilitatea să-şi formeze competenţe profesionale în domeniul turismului, în concordanţă cu calificările cerute pe piaţa Uniunii Europene. Proiectul, coordonat de prof. Suseanu Claudia, a răspuns unei reale nevoi de formare a elevilor, stabilite pe baza analizei de nevoi a unităţii noastre şcolare precum şi a prognozei din domeniul turismului. Necesitatea a decurs de asemenea şi din obiectivele Strategiei de Dezvoltare Turistică a Bucovinei 2007-2013, care subliniază pregătirea insuficientă a personalului din domeniu în ceea ce priveşte tehnicile de promovare si valorificare a produselor turistice şi a potenţialului zonei.

Pe perioada acestui stagiu finanţat de către Comisia Europeană, elevii au realizat timp de două săptămâni, activităţi practice diverse şi complexe specifice unităţilor hoteliere, respectiv o săptămână la Centrul de Informare Turistică din oraşul englez .

Plasamentul de formare profesională s-a încheiat cu validarea, certificarea şi recunoaşterea competenţelor şi abilităţilor formate în timpul stagiului, realizate prin evaluarea finală a participanţilor şi eliberarea de către organizaţiile partenere a Certificatului de recunoştere a competenţelor lingvistice, Certificatului EUROPASS MOBILITY şi Certificatului de participare la stagiul de formare profesională.

Noile competenţe profesionale cât şi lingvistice formate la elevi, vor contribui la dezvoltarea lor profesională şi personală şi le va spori şansele de integrare pe piaţa muncii, atât în ţara cât şi în Uniunea Europeană.

loading...