Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava informează beneficiarii despre modalitățile de accesare a serviciilor de ocupare și formulare tipizate electronic, telefonic sau prin fax

În scopul limitării răspândirii coronavirusului COVID 19, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava informează beneficiarii, persoane fizice și agenți economici că, în perioada 11 – 31 martie, pot accesa serviciile agenției, pot obține formulare tipizate, programări și informații fără a se deplasa la sediile și punctele de lucru din județ ale agenției.

Potrivit unui comunicat al instituției, emis astăzi, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava este dispoziția beneficiarilor prin următoarele canale de comunicare:

telefonic/fax  sau prin operatorii de servicii poștale la următoarele date de contact:

Suceava: telefon 0230 523 279, fax 0230 530 128, str. Tudor Vladimirescu f.n;

Fălticeni: telefon/fax 0230 542 160, str. Matei Milo nr.4;

Gura Humorului: telefon/fax 0230 231 319, str. Sfântu Gavril nr.14;

Rădăuți: telefon/fax 0230 561 659, str. Ștefan cel Mare nr.2, et.1, ap.8,

Câmpulung: telefon 0230 312 519, fax 0230 313 243, str. Sirenei nr.2, et.3;

Vatra Dornei: telefon/fax 0230 371 501, str. Podu Verde nr.6.

on line: pagina oficială a rețelei Facebook: www.facebook.com/ajofmsuceava , site: www.anofm.ro;

poșta electronică: la adresele ajofmsv@gmail.com și ajofm@sv.anofm.ro.

Informăm beneficiarii de ajutor social că în acestă perioadă nu trebuie să se prezinte la sediul nostru, eliberare a adeverințelor derulându-se instituțional, între AJOFM Suceava și primăriile din județ, arată comunicatul.

Eliberarea repartițiilor (recipiselor) și înregistrarea documentelor ce dovedesc îndeplinirea obligațiilor legale ale angajatorilor de a înștiința agenția cu privire la vacantarea locurilor de muncă și angajarea persoanelor, se va face prin schimb de documente scanate la adresele de email sus menționate.

Agenții economici care au în derulare convenții încheiate cu AJOFM Suceava vor depune documentele lunare pentru încasarea subvențiilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică, dacă dețin un certificat calificat pentru semnătura electronică. În funcție de serviciul sau formularul solicitat, rugăm toți beneficiarii să evite deplasările la sediile noastre și să ne contacteze, prin mijloacele de comunicare puse la dispoziția publicului nostru.