DSP solicita medicilor suceveni sa depuna dosare pentru a fi inclusi in subprogramul de depistare a cancerului de col

Direcţia de Sănătate Publică Suceava a anunţat luni că, în baza Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/706/2009, începând cu luna octombrie 2009, va demara derularea Subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin din cadrul Programului naţional de prevenire şi control în patologia oncologică.

„În vederea demarării programului solicităm tuturor furnizorilor de servicii medicale, respectiv medici de familie, medici specialişti obstetrică-ginecologie, medici specialişti anatomo-patologi, depunerea dosarelor de candidatură la Direcţia de Sănătate Publică Suceava – Unitatea Judeţeană de Management pentru selectarea acestora în vederea includerii în subprogram până cel târziu la data de 30.09.2009, termenul limită dat de Ministerul Sănătăţii”, precizează conducerea DSP Suceava, ţinând să reamintească necesitatea respectării drepturilor pacientelor asigurate şi neasigurate de a fi incluse în mod gratuit în acest program de prevenţie.

Dosarul medicilor suceveni ce doresc să fie incluşi în acest subprogram trebuie să conţină: certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare, respectiv actul de înfiinţare sau organizare; autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, raportul de inspecţie eliberat de autoritatea de sănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege; contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă; codul unic de înregistrare sau codul numeric personal (copie de pe buletinul/cartea de identitate), după caz; dovada de evaluare a furnizorului; dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului, pentru toţi furnizorii care derulează subprogramul; documente care fac dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezentele norme metodologice, corespunzătoare fiecărui tip de furnizor de servicii medicale; dovada că deţin autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Conducerea DSP Suceava solicită medicilor ce doresc mai multe detalii să nu ezite să sune la tel. 0230 514557, int.140.

loading...