CAS Suceava: Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar implicat în lupta cu Covid 19 va primi un stimulent de risc de 2.500 lei/lună din Fonduri Europene. CAS Suceava a decontat deja peste trei milioane de lei

CAS Suceava anunță că pe perioada stării de urgență se va acorda un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu Covid 19, precum și personalului care în urmă desfăşurării activităţii a fost diagnosticat cu Covid 19, angajați în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu CAS Suceava.

La nivelul județului Suceava, CAS Suceava a decontat suma de 3.047.500 lei, reprezentând stimulentul de risc pentru un număr de 1.219 angajați.

Această măsură este prevăzută de OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri Europene, că urmare a răspândirii coronavirusului Covid 19, pe perioada stării de urgență și a Ordinului CNAS nr. 540/2020 pentru aprobarea metodologiei, pentru perioada stării de urgență, explică Director General al CAS Suceava, Ec. Victor Bleortu.                                                    

Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc s-a stabilit prin decizie a conducătorului unităţii  sanitare angajatoare, care este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în aceste activităţi.

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate asigură fondurile necesare plății stimulentului de risc pentru personalul angajat în unități sanitare aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, respectiv: în spitale, centre de dializă, în unități sanitare de urgență prespitalicesti şi transport sanitar și în laboratoare.

La nivelul județului Suceava, CAS Suceava a decontat suma de 3.047.500 lei, reprezentând stimulentul de risc pentru un număr de 1.219 angajați.

Din acest total, suma de 2.637.500 lei s-a decontat pentru asigurarea acestui supliment de risc pentru 1.055 angajați nominalizați prin decizie a conducerii spitalelor ,,Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Municipal Rădăuți și Municipal Vatra Dornei, suma de 25.000 lei pentru zece angajați celor două furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitarS.C. Ambu Life – S.R.L. și Ana Rom Divizia Medicală – S.R.L., suma de 122.500 lei pentru 49  angajați ai laboratorului S.C. Dorna Medical – S.R.L. și suma de 262.500 lei pentru 105 angajați ai celor trei furnizori privați de dializă: Avitum Suceava, Fresenius Nephrocare Suceava și Nefromed BM Rădăuţi.