Apel catre suceveni : “Trimite o carte peste Prut !”

Liga Studenţilor Basarabeni din România, din care face parte şi Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia Suceava, a iniţiat un proiect de dotare a şcolilor rurale din Republica Moldova cu carte românească, intitulat sugestiv „Trimite o carte peste Prut”.

Astăzi majoritatea bibliotecilor din satele Republicii Moldova nu dispun de un număr suficient de cărţi în limba română, păstrându-le pe cele editate înainte de 1989.

Deşi în ultimii 20 de ani peste Prut s-au editat cărţi în limba română, criza economică permanentă şi lipsa fondurilor suficiente de la buget nu au permis înlocuirea cărţilor vechi cu unele noi.

Beneficiarii campaniei “Trimite o carte peste Prut !” sunt bibliotecile şi şcolile din zona rurală, inclusiv din regiunea transnistreană. Criteriile după care au fost selectate aceste biblioteci şcolare au fost numărul cărţilor în limba română şi numărul de copii înscrişi la şcoala respectivă.

Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia, Suceava, anunţă că sucevenii pot dona atât cărţi de literatură românească şi universală cât şi volume de poezie, enciclopedii, atlasuri, carte şcolară, precum şi literatură istorică etc. Cărţile vor fi donate în mai multe etape.

“Ne exprimăm speranţa că numărul celor dispuşi să ne ajute în înfăptuirea prezentului demers va spori încontinuu, astfel încât elevii şi tinerii din Basarabia să se poată bucura de tezaurul cultural şi istoric românesc, regăsit în cărţile pe care urmează să le primească datorită efortului nostru comun”, declară membrii GIRB Suceava.

Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia va asigura inventarierea, împachetarea şi transportul cărţilor.

Donaţiile pot fi făcute la secretariatul Bibliotecii Judeţene “I.G. Sbiera” , tel. 0230/530798. Deasemenea, cei care vor să obţină informaţii suplimentare despre campanie o pot face la numărul de telefon : 075 6407054 sau 075 7516469.