Peste 650 de controale efectuate de inspectorii sanitari suceveni în luna noiembrie. Au fost aplicate amenzi de 222.000 lei, iar activitatea a zece unități a fost suspendată

Potrivit Serviciului Control în Sănătate Publică (SCSP) din cadrul DSP Suceava, în luna noiembrie 2020 au fost efectuate 651 de controale la cere se adaugă și cele 270 de unități verificate în contextul Covid-19. Inspectorii SCSP au identificat mai multe nereguli, care au fost sancționate fie cu avertismente, fie cu amenzi, iar în cazuri mai grave cu suspendarea activității. Concret, în total au fost aplicate 59 amenzi (din care 17 în contextul Covid-19) în valoare totală de 222.100 (68.000 Covid), iar activitatea a zece unități a fost suspendată.

Categoria nonaliment

Inspectorii din cadrul Serviciul Control in Sănătate Publică au efectuat 483 controale la obiectivele din categoria nonaliment. Astfel, au fost aplicate trei avertismente și zece amenzi, în valoare totală de 29.200 lei, iar la o unitate a fost stabilită şi măsura complementară de suspendare a activităţii.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: un control la categoria apă potabilă, 15 controale în unităţi de turism, fiind aplicată o amendă în valoare de 500 lei; 8 controale în unităţi din categoria mediu, fiind aplicate patru amenzi în valoare totală de 17.000 lei şi 1 avertisment, stabilindu-se şi măsura complementară de suspendare a activităţii la o unitate; 22 controale în unităţi din categoria cosmetice; 267 controale la categoria biocide; 77 controale în unităţi sanitare fără paturi (din care: 21 controale în unităţi de medicină primară, 8 controale în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie, 19 controale în unităţi de asistenţă de medicină dentară, 24 controale la laboratoare de analize medicale; 3 controale la o unităţi de radiologie; 2 controale la societăţi de turism balnear şi de recuperare, efectuându-se şi 4 recontroale, fiind aplicate 4 sancţiuni contravenţionale constând în 1 avertisment şi 3 amenzi în valoare totală de 8.500 lei. S-au verificat 8 unităţi din categoria unităţi sanitare cu paturi. Au fost efectuate şi 83 controale vizând activitatea de colectare, depozitare şi de neutralizare a deşeurilor periculoase (din care un număr de 32 controale la producători mici de deşeuri periculoase, 43 controale la producători mijlocii de deşeuri periculoase şi 8 controale la producătorii mari de deşeuri periculoase, precum şi la 2 unităţi din categoria cabinete de înfrumuseţare, fiind aplicată 1 amendă în valoare de 1.600 lei.

O parte dintre unităţile din categoria nonaliment controlate au prezentat o serie de neconformităţi: nerespectarea de către persoanele fizice a normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de locuit, nerespectarea măsurilor individuale de protectie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, nerespectarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite, pentru neasigurarea apei reci şi calde curente, pentru nedotarea grupurilor sanitare publice cu materiale şi mijloace adecvate pentru igiena individuală a utilizatorilor, pentru neîntreţinerea acestora în permanentă stare de curăţenie, precum şi pentru lipsa produselor biocide şi de curăţenie, neutilizarea corectă, conform instrucţiunilor producătorilor a produselor biocide, pentru neasigurarea lanţului de frig în cadrul cabinetul medical, pentru utilizarea ambalajelor neconforme cu cerinţele impuse de normele pentru colectarea deşeurilor periculoase şi pentru lipsă termometru noncontact, pentru comercializarea produselor cosmetic cu termen de valabilitate expirat.

Categoria aliment

În obiectivele din categoria aliment inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 168 controale. Pentru deficienţele constatate în unităţile alimentare controlate au fost aplicate 32 sancţiuni contravenţionale constând în amenzi, în valoare totală de 124.900 lei, iar Ia 3 unităţi a fost stabilită măsura complementară de suspendare a activităţii.

Controalele efectuate în oblectivele din categoria aliment au cuprins: 2 controale la producători şi ambalatori, 1 control la un transportator, 128 controale la retaileri; 36 controale în unităţi din sectorul servicii alimentare şi 1 control la producători primari care vând direct consumatorului final.

O parte dintre unităţile din categoria aliment controlate au prezentat o serie de neconformităţi: nerespectarea măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, nerespectarea operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie, lipsa certificatului de igienă, lipsa monitorizării spaţiilor frigorifice, neasigurarea apei calde şi reci în cantităţi suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei, nemarcarea vizibilă a suprafeţelor de lucru şi a ustensilelor pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente, nerespectarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite.

În decursul lunii noiembrie 2020 au fost rezolvate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, un număr de 35 sesizări.

Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul S.C.S.P. a fost completată cu efectuarea a 59 acţiuni de îndrumare şi consultanţă şi 26 acţiuni comune cu alte autorităţi.

Acțiuni în contextul Covid-19

În contextul SARS-CoV-2 pentru nerespectarea măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, pentru nerespectarea măsurilor special instituite în situaţii epidemiologice deosebite: au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale, constând în: 1 avertisment şi 17 amenzi în valoare totală de: 68.000 lei, stabilindu-se şi sancţiuni complementare, respectiv: suspendarea activităţii la 4 unităţi (3 unităţi de alimentaţie şi 1 toaletă publică).

Aliment:

Au fost verificate 168 de unităţi din domeniul alimentar, aplicându-se 14 sancţiuni contravenţionale constând în amenzi în valoare totală de 66.500 lei, din care: 10 amenzi au fost aplicate conform prevederilor Legii nr. 55/2020, în valoare totală de 6.500 lei, pentru nerespectarea măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor si 4 amenzi au fost aplicate conform prevederilor H.G. nr.857/2011, art. 30, lit. „h”, în valoare de 60.000 lei, pentru nerespectarea măsurilor special instituite în situaţii epidemiologice deosebite, stabilindu­se şi sancţiuni complementare, respectiv: suspendarea activităţii la 3 unităţi de alimentaţie publică.

Unităţi sanitare

Au fost verificate 77 unităţi sanitare, fiind aplicate 2 sancţiuni contravenţionale constând în: 1 avertisment şi 1 amendă conform Legii nr. 55/2020 în valoare de 500 lei, pentru nerespectarea măsurilor individuale de protecţie a vieţii si pentru iimitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor si pentru nerespectarea măsurilor speciale în situaţii epidemiologice deosebite.

Unităţi de cazare

Au fost verificate 15 unităţi de turism, aplicându-se 1 sancţiune contravenţională constând în amendă conf. Legii nr. 55/2020, art.66, lit. „a”, pentru nerespectare măsuri de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor,In valoare de 500 lei.

Mediu de viaţă

Au fost efectuate 8 controale, fiind aplicată 1 sancţiune contravenţională constând în amendă,In valoare de 500 lei, pentru nerespectarea măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor. S-a stabilit şi sancţiune contravenţională complementară: suspendarea temporară a activităţii unei toalete publice, până la remedierea deficienţelor

Cabinete de infrumuseţare

Au fost verificate 2 saloane de înfrumuseţare.