Evaluarea competentelor orale complica BAC-ul, in loc sa-l simplifice

Profesorii de limba română din judeţ au primit noile instrucţiuni privind proba orală la examenul de bacalaureat ce va avea loc săptămâna viitoare. Din acest an, bacalaureatul a suferit modificări importante, iar probele orale vor fi susţinute în perioada 15-17 februarie 2010, la limba şi literatura română, iar între 19 – 29 aprilie 2010 va avea loc evaluarea competenţelor digitale.

Trebuie precizat că la examenul oral elevii vor primi calificative, însă acestea nu vor avea importanţă pentru promovarea examenului ci doar prezenţa este obligatorie. „Deşi BAC-ul a vrut să fie simplificat, el s-a complicat cu aceste competenţe, deşi nu este rău că elevii sunt testaţi”, este părerea personală a adjunctului IŞJ Suceava, Vasile Monacu.

La bacalaureat s-au înscris 6.678 de candidaţi din promoţia curentă la care se mai adaugă 73 de candidaţi din promoţiile anterioare.

Elevii care deţin deja un certificat de competenţe nu vor mai da probele de limbă străină sau de competenţe digitale, ci trebuie doar să depună la secretariatul şcolii unde vor da examenul de bacalaureat o cerere şi o copie legalizată a certificatului.
Verificarea competenţelor în limba modernă va avea loc între 31 mai – 4 iunie 2010.

După încheierea anului şcolar, vor avea loc a probele scrise ale examenului, prima dintre acestea fiind programată pe 28 iunie 2010, la limba şi literatura română. Urmează apoi, pe 30 iunie 2010, proba obligatorie a profilului, iar pe 1 iulie 2010 se va desfăşura proba la alegere a profilului şi specializării. Pe 2 iulie 2010 se vor afişa rezultatele şi se vor putea depune eventualele contestaţii.
Rezultatele finale se vor afişa pe 7 iulie 2010.

Nota finală de bacalaureat va fi media aritmetică a celor trei, respectiv patru, probe scrise, pentru cei care au dat examen scris şi în limba maternă.

Practic, probele orale de la bacalaureatul de până acum au fost înlocuite cu evaluările din timpul anului şcolar şi, în plus, a fost eliminată ultima probă de bacalaureat, cea la discipline din altă arie curriculară decât cea absolvită, unde mai mult de jumătate dintre candidaţi alegeau proba la educaţie fizică.