Examenul de rezidentiat de anul acesta se va organiza in noiembrie

Absolvenţii suceveni de medicină ce doresc să participe la concursul de rezidenţiat mai au timp să se pregătească întrucât ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, a anunţat că cel mai probabil acesta va avea loc în data de 21 noiembrie. Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, în judeţ profesează 4 medici rezidenţi.

În 2010, concursul de rezidenţiat se va organiza descentralizat, în principalele centre universitare – aceasta este decizia întâlnirii pe care ministrul Sănătăţii, Attila Cseke a avut-o cu rectorii şi decanii universităţilor de medicină şi farmacie din ţară.

„Concursul din acest an se va organiza în şase centre universitare din ţară pentru toate specializările, pe baza aceleiaşi bibliografii şi tematici, şi cu proceduri şi teste identice pentru toţi candidaţii. Conform discuţiilor, fiecărui centru universitar îi vor aparţine mai multe judeţe, iar tinerii absolvenţi de medicină se vor putea prezenta pentru susţinerea concursului în acel centru căruia îi este arondat judeţul unde îşi doresc un loc de muncă”, a declarat ministrul Sănătăţii Attila CSEKE după încheierea întâlnirii.

Rectorii şi decanii care au luat cuvântul la întâlnire şi-au manifestat acordul asupra proiectelor ministerului în ceea ce priveşte concursul din acest an.

Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Rezidenţiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri, pe posturi şi prin selecţie pentru medicină de familie şi are o durată cuprinsă între 3-7 ani, în funcţie de specialitate. Pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică fiind normată integral ca activitate didactică. Cifra de şcolarizare a rezidenţilor se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.