Ingrijirea la domiciliu, aproape inexistenta in judet

Îngrijirea medicală la domiciliu finanţată de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a devenit o “cenuşăreasă” din cauza lipsei fondurilor. Aproximativ 20 de suceveni asiguraţi, care se aflau în fază terminală a bolii, ca urmare a unor afecţiuni oncologice sau a unui accident vascular cerebral, nu au mai putut beneficia de îngrijiri la domiciliu, cu toate că medicii de specialitate din ambulatoriu le-au recomandat aceste servicii.

Reprezentanţii CAS Suceava au explicat că, din cauza nesuplimentării bugetului printr-o rectificare ulterioară, insuficienţa fondurilor le-a făcut imposibilă eliberarea deciziilor persoanelor care ar fi avut nevoie de îngrijiri la domiciliu, în a doua jumătate a anului trecut.

Suma plătită de CAS Suceava celor patru furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu este de 66.000 lei, în primele luni ale lui 2009, când 87 de suceveni au beneficiat de îngrijiri la domiciliu, pe baza recomandărilor de la medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi de la medicii de specialitate din spitale, după ce au fost externaţi.

Nici în prezent bolnavii care au nevoie de aceste servicii medicale nu le pot primi deoarece bugetul pentru acest an încă nu a fost stabilit, CAS prelungind contractele din anul 2009 prin acte adiţionale, serviciile contractate fiind aferente bugetului pe 2010.

În aceste condiţii îngrijirea la domiciliul, în judeţul Suceava este aproape inexistentă iar muribunzii, nu au parte nici în ultimele zile de o îngrijire decentă.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea. Medicul are obligativitatea să precizeze perioada în care are nevoie bolnavul de îngrijiri la domiciliu, însă nu trebuie să depăşească 90 de zile de îngrijiri în ultimele 11 luni, în una sau mai multe seturi de îngrijire.

În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile.

Pacientul, pe baza cererii aprobate de CAS, se adresează unuia din furnizorii de servicii de îngrijire medicală la domiciliu aflat în contract cu instituţia, iar furnizorul depune la CAS factura lunară însoţită de copiile fişelor de îngrijiri medicale şi desfăşurătorul lunar al serviciilor aprobate.

Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii conform unui plan de îngrijiri, în conformitate cu recomandările făcute de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi din spital, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale.

CAS decontează serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu în funcţie de numărul serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu realizat, raportat şi validat conform normelor, lunar, în limita celor aprobate de CAS pentru fiecare caz şi de tariful pe serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu valabil la data emiterii deciziei.

Serviciile de îngrijire medicală oferite la domiciliu sunt măsurarea temperaturii, respiraţiei, pulsului, diurezei, administrarea medicamentelor intramuscular, subcutanat, intradermic, oral şi pe mucoase, administrarea medicamentelor intravenos şi prin perfuzie endovenoasă, sub supravegherea medicului, recoltarea produselor biologice, alimentaţie artificială pe sondă gastrică. Totodată, bolnavii beneficiază de diferite manevre terapeutice, cum ar fi masaj, aplicaţii medicamentoase, schimbarea poziţiei, fizioterapie respiratorie şi de îngrijirea plăgilor simple, a celor infectate etc.