Bulibaseala restructurarii retelei scolare

În urma restructurării reţelei şcolare sucevene, prin transformarea unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel, şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, 700 de cadre didactice titulare au fost afectate, în sensul că au fost numite pe alte posturi. Noile numiri au fost emise în ianuarie 2010, conform Calendarului mişcării de personal anul şcolar 2010-2011.

Potrivit Inspectoratului şcolar Suceava, în vederea eficientizării reţelei şcolare au fost desfiinţate 25 de structuri, respectiv 15 grădiniţe cu program normal şi 10 şcoli cu clasele I-IV, iar în municipiul Vatra Dornei a fost înfiinţată o unitate cu clase de învăţământ primar, ca nouă structură, datorită creşterii numărului de elevi în zonă.

Alte schimbări au avut loc ca urmare a desfiinţării nivelului I de calificare prin şcolile de arte şi meserii, clasele respective trecând la liceele tehnologice. Astfel, începând cu anul şcolar 2009-2010, în judeţ funcţionează 27 de unităţi cu învăţământ profesional şi tehnic (25 de colegii tehnice şi grupuri şcolare şi 2 şcoli de arte şi meserii).

Reţeaua şcolari din judeţul Suceava cuprinde 230 unităţi cu personalitate juridică şi 690 de structuri (şcoli fără personalitate juridică).

În ce priveşte încadrarea de personal didactic în toate unităţile de învăţământ din judeţ, realizată în septembrie 2009, în acest an şcolar funcţionează 9346 cadre didactice, din care 7109 titulari şi 2237 suplinitori, dintre aceştia din urmă 177 fiind necalificaţi, dar în curs de calificare.