Gradinite estivale pentru prescolarii romi

Egalitatea de şanse şi accesul la educaţie pentru toţi elevii s-a concretizat şi în acest an prin activităţi, proiecte şi programe organizate de I.Ş.J. Suceava în domeniul minorităţilor naţionale. „Pentru cei 70 de preşcolari şi 309 elevi din clasele I-X aparţinând minorităţii rome s-a urmărit stimularea participării la diferite forme de activitate alternativă. În acest sens trebuie menţionat Proiectul strategic Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I, în care sunt implicate 10 unităţi şcolare ce organizează pentru preşcolarii romi grădiniţe estivale. În luna noiembrie în cadrul Conferinţei Naţionale de încheiere a Proiectului Phare 2006 – Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate, a fost prezentat ca exemplu de bune practici în educaţia incluzivă, experienţa şi rezultatul obţinut în privinţa desegregării la S.A.M Dorneşti”, a precizat şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete.

Referindu-se la celelalte minorităţi, acesta menţionează că, în anul şcolar curent în unităţile judeţului au fost asigurate condiţii de studiu a limbii materne 3.058 de preşcolari şi elevi aparţinâd minorităţilor naţionale, 2021 – ucraineană, 607 – polonă, 151 – rusă, 279 – germană.

Programele educaţionale specifice acestora au constat în: concursuri, proiecte, sesiuni de formare a cadrelor didactice coordonate de experţi din Ucraina, Polonia şi Germania, grupuri comune de lucru, în cadrul parteneriatelor bilaterale dintre I.S.J. Suceava şi instituţii similare.

„Elevii s-au implicat în concursuri şi evenimente aniversare specifice culturii şi civilizaţiei minorităţilor naţionale” a spus Petru carcalete cu menţiunea că, un plus de valoare pentru studiul limbilor străine/materne l-au adus şi proiectele derulate la iniţiativa I.Ş.J., cum ar fi Şcoala de vară de limbă germană – Comunicare socială şi interculturală în Bucovina, la care au participat 121 de elevi.