Se pune biciul pe…concediile medicale

Ministrul Sănătăţii propune de luna viitoare modificarea sistemului de acordare a concediilor medicale dorind ca acestea să se aprobe doar pentru cei care sunt, într-adevăr, bolnavi. Noul sistem prevede introducerea unor mijloace mai eficiente de verificare a modului de acordare a concediilor medicale şi dublarea cuantumului amenzilor pentru eliberarea certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori, în afara condiţiilor legale. De asemenea, sunt prevăzute măsuri prin care se reduc termenele după care se pot prelungi concediile medicale.

Prin introducerea noilor prevederi, Ministerul Sănătăţii urmăreşte reducerea drastică a numărului celor care fraudează sistemul de acordare a concediilor medicale, astfel încât de acestea să poată beneficia numai cei care au într-adevăr nevoie de îngrijiri medicale.

„Dorim să reducem abuzurile în acordarea şi folosirea concediilor medicale. Este inadmisibil ca aproximativ 6% din Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate să fie cheltuit pe plata concediilor medicale, multe dintre ele fără justificare. Prin acordarea, nejustificat, a unor concedii medicale îi privăm chiar pe cei care au nevoie de îngrijiri medicale”, a declarat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke.
Acesta a semnat vineri, proiectul de Ordonanţă care modifică OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

În premieră, proiectul de act normativ prevede măsuri care dau posibilitatea autorităţilor să verifice dacă persoana care a solicitat concediul medical necesită, într-adevăr, îngrijiri medicale. Astfel, plătitorii de indemnizaţii, adică angajatorii sau, după caz, casa de asigurări de sănătate pot să verifice dacă pacientul tratat în regim ambulatoriu se află, bolnav, la domiciliu sau la reşedinţa aleasă în orele în care nu se află la unitatea sanitară pentru tratament. Verificările la domiciliu se vor face de către reprezentanţi ai plătitorilor de indemnizaţii şi ai poliţiei.

În situaţia în care beneficiarul de concediu medical nu se află la domiciliu, acesta nu va primi indemnizaţia de asigurări sociale aferente concediului medical.
De asemenea, în noul sistem creşte cuantumul amenzilor pentru cei care nu respectă prevederile legale în acordarea concediilor medicale. Astfel, refuzul nejustificat de plată a indemnizaţiilor, calculul şi plata eronate a acestora se vor sancţiona cu amenzi cuprinse între 2 500 lei şi 5 000 lei, dublu faţă de cuantumul prezent. Mai mult, eliberarea certificatelor de concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare se va sancţiona cu amenzi cuprinse între 5 000 lei şi 10 000 de lei. Reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate vor avea obligaţia de a verifica modul de eliberare a acestor certificate.

O altă noutate o reprezintă prelungirea concediului care se va putea face începând cu a 61-a zi, faţă de cea de-a 91 zi cum era prevăzut în legislaţia veche. Concediul se va putea prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Ministerul Sănătăţii estimează că aplicarea noilor prevederi va duce la reducerea cu 20% a cheltuielilor prin diminuarea numărului de certificate medicale eliberate şi la economii în valoare de aproximativ 142 304, 6 mii lei în acest an şi peste 189 739, 5 mii lei, anual, în următorii 4 ani la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.

Proiectul de act normativ prevede şi excepţii. Sunt o serie de afecţiuni exceptate, pentru care se acordă certificate de concediu medical pentru perioade stabilite, altele decât cele care se încadrează la afecţiunile comune. Astfel, durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.

În judeţul Suceava, anul trecut au fost acordate cu 23.708 concedii medicale mai multe faţă de anul anterior. Mai exact, potrivit Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava, numărul certificatelor de concedii medicale acordate în anul 2009 a fost de 79.578- din care 80% sunt pentru boală şi 20% pentru sarcină şi lehuzie, comparativ cu anul 2008, în care au fost acordate 55.870 certificate de concedii medicale.

Şi numărul de zile de concediu a fost mai mare. Astfel, în anul 2009 au fost acordate un număr de 510.745 zile de concediu medical, achitat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, comparativ cu anul 2008, în care numărul de zile de concediu medical a fost de 397.049.

Demn de menţionat este faptul că numai pe concediile depuse până în luna septembrie a anului trecut s-a plătit peste 51 de miliarde de lei vechi.
Potrivi preşedintelui-director executiv al CAS Suceava, dr. Cristina Iordăchel instituţia a achitat angajatorilor, pe baza cererilor însoţite de documentele depuse de aceştia, din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în anul 2009 suma de 5.118.200 lei, reprezentând concedii medicale depuse până la data de 28 septembrie 2009.

„În conformitate cu OUG nr.158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se face lunar de către angajator, pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu. După aceea, aceste sume sunt plătite de CAS Suceava în ordinea depunerii declaraţiilor de către angajatori la sediul instituţiei noastre, înregistrarea lor la momentul depunerii fiind făcută în Sistemul Informatic Unic Integrat, care nu permite plata concediilor medicale pe alte criterii decât cel cronologic, de exemplu urgenţă, gravitatea afecţiunii, şi după verificarea actelor depuse” a precizat Cristina Iordăchel.

Aceasta a declarat că atât instituţiile de stat cât şi societăţile private au acelaşi regim de înregistrare şi plată a concediilor medicale şi nu se fac înregistrări separate pentru instituţiile de stat şi cele private. Din acest motiv un număr mare de indemnizaţii de concediu de boală pentru angajaţii instituţiilor de stat pot antrena întârzieri la plată pentru societăţile private şi invers. Inclusiv angajaţii din sistemul sanitar public şi privat, precum şi angajaţii Casei de Asigurări de Sănătate au acelaşi regim de înregistrare şi plată.

„La nivelul CAS Suceava verificarea certificatelor de concediu medical vizează completarea tuturor rubricilor obligatorii prevăzute de formular, existenţa convenţiilor încheiate cu CAS Suceava de medicii prescriptori pentru eliberarea certificatelor medicale, respectarea corelaţiilor între numărul de zile prescrise cu codul de indemnizaţie (codul de boală) menţionat pe certificat, încadrarea numărului total de zile acordate în prevederile legislative”, a ţinut să sublinieze preşedintele-director executiv al CAS Suceava.