Institutiile financiare umbla ilegal la buzunarele sucevenilor (VIDEO)

Numărul mare de reclamaţii primite cu privire la prestarea serviciilor financiare, precum şi complexitatea acestora a stat la baza alegerii genericului „Banii noştri, drepturile noastre” pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor. „Prin activitatea noastră curentă, cercetarea reclamaţiilor, articolele publicate în presă, popularizarea situaţiilor concrete cu care s-au confruntat consumatorii urmărim, de fapt, informarea acestora cât mai corectă. Numai săptămâna trecută am cercetat trei reclamaţii ale unor consumatori nemulţumiţi de modul în care instituţiile financiare cu care aveau încheiate contracte le-au respectat drepturile. Toate reclamaţiile au fost întemeiate, unităţile fiind sancţionate acestea trebuind să restituie banii păgubiţilor”, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă directorul adjunct coordonator al CJPC Suceava, Elena Oanea.

Astfel, într-una dintre reclamaţii petiţionara sesiza faptul că banca îi percepe un comision de reziliere imediată a contractului nejustificat de mare. „În fapt, contractul presupunea constituirea timp de 5 ani a unui avans pentru ca banca să poată credita consumatorul cu suma de 118.600 lei pentru o locuinţă. Petiţionara a constituit o parte din avans de 4.500 lei şi a dorit rezilierea contractului şi intrarea în posesia banilor imediat, moment în care banca a perceput comision de reziliere imediată de 1% din suma totală contractată – 118.600 lei şi nu din suma acumulată până la acel moment – 4.500 lei”, a precizat Elena Oanea.

Potrivit acesteia, în cererea de reziliere este înscrisă şi o altă posibilitate de încetare a contractului- rezilierea standard, cu comison de reziliere 0%, opţiune în urma căreia consumatorul, deşi nu plătea nici un comision de rambursare, intra în posesia banilor după cel puţin 3 luni de la data rezilierii.

Pe de altă parte nu se menţiona termenul maxim în care i se restituie fondul constituit. „În cerere nu este înscris dacă consumatorul beneficiază de o altă dobândă decât cea impusă unilateral de bancă, asupra căreia să-şi poată exprima consimţământul, şi care este cuantumul dobânzii la suma respectivă de la momentul depunerii cererii de reziliere şi până la momentul retragerii efective din cont. S-a constatat încălcarea a doua articole din Legea privind practicile comerciale incorecte, pentru care s-a aplicat o amendă contravenţională în cuantum de 15.000 lei şi s-a dat un avertisment în urma restituirii de către bancă a comisionului încasat în mod abuziv”, a completat Elena Oanea.

O altă situaţie este cea în care petiţionarul reclamă faptul că pe parcursul derulării unui contract de credit pentru nevoi personale banca a modificat în mod unilateral prevederile contractuale şi a perceput în mod nejustificat un comision de eliberare a extrasului de cont.

„În fapt, contractul a fost încheiat în data de 11.08.2008 pentru o perioadă de 12 luni şi prevedea un comision de 0 lei pentru eliberarea extrasului de cont pe suport de hârtie. La data de 05.11.2008, după trei luni de derulare a contractului, consumatorul a fost notificat asupra faptului că acel comision a fost modificat în mod unilateral de către bancă şi va avea o valoare de 4 lei pe lună începând cu data de 05.01.2009. Comisionul respectiv a fost perceput în perioada februarie 2009 – decembrie 2009, deşi contractul petiţionarului s-a încheiat în luna august 2009. Astfel, în intervalul de timp septembrie 2009 – decembrie 2009, comisionul de eliberare extras de cont a fost perceput în mod nejustificat, reprezentând costuri suplimentare neimputabile consumatorului, fiindu-i afectate în mod direct interesele economice”, a spus directorul adjunct coordonator al CJPC Suceava cu menţiunea că operatorul bancar a fost sancţionat cu amenda contravenţională în cuantum de 5.000 lei.

O alta reclamaţie viza activitatea unei instituţii financiare nebancare, care a fost reclamată de nu mai puţin de 5 ori. „ Este vorba despre EFG Retail Services IFN SA. Petiţionarul a încheiat un contract de creditare cu operatorul economic pentru achiziţionarea de bunuri de larg consum, urmând ca lunar să achite prin rate creditul respectiv. În mod sistematic instituţia de finanţare a modificat în mod unilateral rata dobânzii dar şi valoarea comisioanelor utilizate, modificări exclusiv crescătoare, ce au afectat interesele economice ale consumatorului. Astfel s-a ajuns la situaţia ca după 4 ani de plată în care a fost achitată suma de 5.170,50 lei petiţionarul mai are de achitat încă 4.537 lei, deci aproape încă o dată valoarea creditului obţinut”, a subliniat Elena Oanea. Valoarea amenzii aplicate a fost de 4.000 lei banii percepuţi ilegal trebuind restituiţi.