Un nou proiect care asigura burse pentru 30 de doctoranzi de la Universitatea „Stefan cel Mare”

Alţi 30 de doctoranzi de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava vor avea şansa unei burse lunare şi sprijin în învăţare şi cercetare prin proiectul „Provocările cunoaşterii şi dezvoltare prin cercetare doctorală”, câştigat de instituţia academică suceveană. Este vorba despre cei înmatriculaţi la 1 octombrie 2009, la învăţământul de zi, din toate facultăţile universităţii, pe 8 domenii de cercetare, printre care inginerie electrică, filologie, silvicultură.

Proiectul se va desfăşura timp de 3 ani, este finanţat de Fondul social european, cu o valoare totală de 7.431.000 lei, din care 2% reprezintă contribuţia din veniturile proprii ale universităţii sucevene.

Pentru doctoranzii la zi acest gen de proiecte reprezintă singura şansă de a beneficia de o bursă, în condiţiile în care Ministerul Educaţiei nu mai alocă bani pentru asta, numai că nu orice universitate reuşeşte să câştige un astfel de proiect, a precizat prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, manager de proiect. Potrivit acestuia, cei 30 de doctoranzi vor avea o bursă de 1.850 lei pe lună, timp de 36 de luni, aceasta putând fi suplimentată până la 3.700 lei în cazul când doctoranzii participă la stagii în străinătate.

Prin proiect vor fi sprijinite financiar toate mobilităţile organizate prin rectorat, deplasările şi cazarea la stagii şi la conferinţe, mai puţin taxa acestora din urmă, existând posibilitatea găsirii unor bani din alte fonduri, pentru ele.

Bugetul asigură şi fonduri pentru achiziţia unor publicaţii, pentru abonamente la reviste tipărite sau electronice şi nu în ultimul rând pentru echipament şi tehnică de calcul avansată – calculatoare, imprimante, mini laptop-uri, într-o sumă mai mică însă, reprezentând doar o treime din buget.

În cadrul proiectului este suportată financiar şi organizarea a 8 conferinţe internaţionale, precum şi tipărirea unui volum cu lucrările ştiinţifice realizate de doctoranzi. Singura problemă care ar putea apare, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul proiectului anterior, desfăşurat în universitate, ar fi întârzierile la plată, care sunt puse de managerul de proiect pe seama „birocraţiei” şi, posibil, şi a „lipsei de competenţă” a celor de la centru care gestionează documentele şi banii.