Taxele de scolarizare de la Universitatea „Stefan cel Mare”, intre 1.600 si 2.200 lei

Absolvenţii de liceu care au trecut cu bine BAC-ul sunt aşteptaţi pentru a urma diferite facultăţi din Suceava dar şi din ţară. Oferta educaţională pentru anul academic următor a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava cuprinde 936 locuri fără taxă şi 2.795 locuri cu taxă pentru studiile de licenţă. Pentru studiile de masterat au fost aprobate 580 locuri bugetate, la fel ca şi anul trecut, şi alte 1.343 locuri cu taxă.

Sesiunea de înscrieri din vară va avea loc în intervalul 12 – 21 iulie, apoi, între 21 – 23 iulie se vor afişa rezultatele admiterii, iar în perioada 22 – 28 iulie se va realiza înmatricularea candidaţilor admişi.

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a aprobat, pentru anul 2010-2011, taxele de şcolarizare, al căror cuantum s-a menţinut la acelaşi nivel ca al celor aferente anului universitar în curs. De menţionat că, începând cu anul universitar următor, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport organizează studii de masterat, taxa de şcolarizare fiind de 2.500 lei pe an, la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică va funcţiona o nouă specializare la studii de licenţă, Informatică Economică-2.200 lei/an, iar Facultatea de Silvicultură are o nouă specializare, tot la licenţă, zi – Ecologia şi Protecţia Mediului – pentru care a fost stabilită taxa de 1.800 lei pe an. În rest, taxele de şcolarizare sunt aceleaşi ca anul trecut.

Facultăţile de Silvicultură, Educaţie Fizică şi Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică practică cea mai mare taxă de şcolarizare, şi anume 2.200 lei/an, la licenţă, iar candidaţii care vor ocupa un loc cu taxă la Facultăţile de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Inginerie Alimentară şi Ştiinţele Educaţiei vor plăti 2.000 lei. Pentru specializările din cadrul Facultăţii de Istorie se va percepe suma de 1.850 lei pe an, iar pentru cele de la Geografie taxa este de 2.000 de lei pe an.

La Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor taxele diferă de la o specializare la alta, fiind cuprinse între 1.600 lei şi 2.000 lei. Singura specializare la care taxa percepută este de 2.000 de lei este Calculatoare, specializare pentru care optează cei mai mulţi absolvenţi. În schimb, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management se practică, în continuare, cea mai mică taxă de şcolarizare, de 1.600 lei, indiferent de specializare.

Pentru cursurile de masterat cele mai mari taxe, de 2.500 lei, sunt la Facultăţile de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Educaţie Fizică şi Sport, Ştiinţe Economice, Ştiinţele Educaţiei şi Silvicultură. Taxele pentru cursurile ID ajung până la 3.000 lei pe an. La Inginerie Alimentară taxa pentru studiile de master este de 2.100 lei, la Facultatea de Inginerie Electrică şi specializările de la Geografie, din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie, taxa este de 2.000 lei, iar pentru Istorie şi Filosofie 1.850 lei. Taxa percepută de Facultatea de Inginerie Mecanică pentru studiile de master este tot de 1.600 lei, ca şi la licenţă.

Cât priveşte admiterea, doar două facultăţi din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava organizează concurs şi anume facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport şi Ştiinţele Educaţiei. În cazul celorlalte şapte facultăţi admiterea se face pe bază de dosar, luându-se în calcul media de la Bacalaureat şi media anilor de studiu.

În privinţa taxelor de înscriere, ele oscilează între 500 şi 150 de lei, de la o facultate la alta, şi funcţie de numărul de opţiuni exprimate de candidaţi.

Taxele de înmatriculare sunt de 50 lei în cazul facultăţilor de Inginerie Electrică, Inginerie Mecanică, Inginerie Alimentară, Litere şi Ştiinţe Economice, iar în restul cazurilor candidaţii vor plăti 150 lei. La toate acestea se adaugă avansul de 200 lei la taxa de şcolarizare, bani care vor fi achitaţi o dată cu taxa de înmatriculare de către candidaţii admişi la studii cu taxă.