10 pe un loc la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni

Interes mare din partea absolvenţilor de liceu pentru meseria de jandarm. Aproximativ 1500 de dosare de admitere au fost depuse la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al unităţii, lt. Irina Ipate, pentru cele 150 de locuri scoase la concurs (din care 5 pentru candidaţi de etnie rromă) au fost constituite 1482 de dosare de către unităţile recrutoare ale Jandarmeriei Române: 171 de fete şi 1311 băieţi, din care pentru cele 5 locuri pentru persoane de etnie rromă candidează o fată şi 9 băieţi din judeţele Suceava, Vaslui, Bacău, Bistriţa, Brăila, Ialomiţa, Giurgiu, Mehedinţi. “Cei mai mulţi candidaţi sunt din judeţul Suceava – 288, urmat la distanţă de judeţele Botoşani (143), Bistriţa Năsăud (103) şi Vaslui (84). Majoritatea candidaţilor (peste 84 %) şi-au exprimat opţiunea pentru limba engleză la proba de verificare a cunoştinţelor”, a informat lt. Ipate.

Concursul de admitere, programat să aibă loc în perioada 21 august-3 septembrie, se desfăşoară în două etape: probele eliminatorii şi proba de verificare a cunoştinţelor. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să se prezinte la sediul unităţii noastre din Fălticeni sâmbătă, 21.08.2010, între orele 08.00 – 19.00 şi duminică, 22.08.2010, între orele 08.00 – 15.00 în vederea achitării taxei de înscriere de 100 lei şi primirii legitimaţiilor de concurs. Tot duminică, începând cu ora 16.00, pe platoul din incinta şcolii, candidaţii vor fi instruiţi cu privire la desfăşurarea concursului.

Probele eliminatorii se vor desfăşura în perioada 23-29.08.2010. În vederea desfăşurării optime a acestora, candidaţii vor fi repartizaţi pe detaşamente coordonate de ofiţeri şi planificate zilnic. Astfel, începând de luni, 23.08.2009, candidaţii vor fi evaluaţi de subcomisia medicală la sediul şcolii şi de subcomisia de verificare a aptitudinilor fizice pe Stadionul „Nada Florilor” din Fălticeni. În urma acestor probe, candidaţii vor fi declaraţi „APT”/„INAPT” şi „PROMOVAT”/„NEPROMOVAT”. Aceste probe sunt eliminatorii: nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări. Doar candidaţii care au promovat probele eliminatorii vor susţine proba de verificare a cunoştinţelor.

Proba de verificare a cunoştinţelor va avea loc marţi, 31 august 2010, ora 10.00. În acest sens, în data de 30.08.2010, subcomisia de verificare a cunoştinţelor va elabora subiectele de examen. Pentru buna desfăşurare a concursului, concurenţii trebuie să verifice şi să identifice pe listele afişate la avizierul de la intrarea în unitate – sala unde au fost repartizaţi în vederea susţinerii probei.

Lt. Irina Ipate a mai precizat că începând cu ora 09.00, candidaţii se vor prezenta în sălile de examen cu buletinul/cartea de identitate şi legitimaţia de concurs asupra lor, precum şi cu un stilou sau pix de culoare albastră. Se interzice intrarea în săli cu manuale şcolare, caiete de notiţe, alte materiale scrise, telefoane mobile, pagere, calculatoare sau alte dispozitive electronice care ar putea stoca asemenea informaţii. Durata probei va fi de trei ore din momentul distribuirii testului de cunoştinţe (10.00-13.00). Elaborarea lucrării se face în mod individual, fiind interzisă colaborarea cu alt candidat.

Punctajul obţinut va fi aflat în aceeaşi zi, întrucât după predarea lucrărilor, candidaţii vor reveni în sala de concurs şi vor fi invitaţi în ordine la catedră pentru corectarea lucrării. Borderourile vor fi duse la secretariatul comisiei de către responsabilul de sală, însoţit de supraveghetori şi doi candidaţi. Rezultatele vor fi afişate marţi, 31.08.2009, ora 23.00. Pentru a fi declaraţi „ADMIS”, candidaţii trebuie să obţină un punctaj de minim 40 de puncte din 90 posibile şi să se califice în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut.

loading...