Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou”, o unitate de categoria a III-a

De la sfârşitul lunii, spitalele vor fi clasificate în funcţie de competenţă. „Aveam nevoie în Sănătate de un sistem de clasificare mult mai simplu a spitalelor, care să delimiteze clar atribuţiile şi competenţele acestora. Astăzi avem mai multe criterii după care clasificăm un spital, iar competenţele în cele mai multe cazuri se întrepătrund. Noul sistem de clasificare ajută la stabilirea unor proceduri clare de direcţionare a pacienţilor în sistem, posibilitatea realizării unei strategii de dezvoltare a spitalelor în ceea ce priveşte dotările cu echipamente, dar şi de finanţare a acestor unităţi”, spune ministrul Sănătăţii, Cseke Attila.

Conform proiectului de act normativ, spitalele se vor clasifica pe 5 categorii, în funcţie de competenţe, după cum urmează: categoria I – nivel de competenţă foarte înalt, categoria II – nivel de competenţă înalt, categoria III – nivel de competenţă mediu, categoria IV – nivel de competenţă bazal, categoria V – nivel de competenţă limitat.

Clasificarea spitalelor de urgenţă va fi realizată în continuare din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1764 din 22 decembrie 2006.

Criteriile care vor sta la baza clasificării spitalelor, în funcţie de competenţe, vor fi legate de structura organizatorică a spitalului aprobată în condiţiile legii, tipul serviciilor medicale furnizate, personalul de specialitate medico-sanitar încadrat la nivelul spitalului, continuitatea asistenţei medicale şi dotarea cu echipamente şi aparatura medicala.

Spitalul cu nivel de competenţă foarte înalt va fi spitalul caracterizat prin, 500 -1500 de paturi; cel mai înalt nivel de dotare cu aparatură şi echipamente medicale, precum şi de încadrare cu resurse umane; furnizarea tuturor tipurilor de servicii medicale, inclusiv a celor cu grad de complexitate foarte înalt; structuri care funcţionează ca baze clinice pentru activitatea de învăţământ, cercetare ştiinţifică-medicală şi de educaţie continuă, având relaţii contractuale cu o instituţie de învăţământ medical superior acreditată; deservirea populaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi alte judeţe (1.500.000 – 3.500.000 locuitori).

Spitalul cu nivel de competenţă înalt va fi spitalul ce va avea un număr de 400 -1200 paturi; structuri care funcţionează ca baze clinice pentru activitatea de învăţământ, cercetare ştiinţifică-medicală şi de educaţie continuă, având relaţii contractuale cu o instituţie de învăţământ medical superior acreditată, servicii medicale pentru populaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi a judeţelor limitrofe (350.000 – 1.500.000 locuitori).

Spitalul cu nivel de competenţă mediu va fi spitalul caracterizat astfel: 300 -1000 paturi; deserveşte populaţia judeţului din aria administrativ-teritorială unde îşi are sediul şi, doar prin excepţie, din judeţele limitrofe (200.000 – 600.000 locuitori), pentru afecţiuni cu grad mediu de complexitate.

La această categorie se clasează Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava deşi are un număr de 1.209 paturi şi numeroase dotări şi ar putea fi de nivel înalt, dar lipsa cercetărilor, cu excepţia unor studii clinice sporadice pe anumite secţii gen oncologie şi cardiologie, şi a contractelor cu facultăţi de medicină, îl dezavantajează.

Spitalul cu nivel de competenţă bazal va fi spitalul cu 100 – 400 de paturi, ce deserveşte populaţia pe o rază administrativ-teritorială de maximum 70 km, pentru afecţiuni cu grad bazal de complexitate. La această categorie vor fi incluse majoritatea spitalelor din judeţ, respectiv cele municipale din Rădăuţi, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei şi cele orăşeneşti din Gura Humorului, Siret şi Solca.

Spitalul cu nivel de competenţă limitat este spitalul care va asigura următoarele servicii medicale, după caz : servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici; servicii medicale într-o singura specialitate (TBC, boli infecţioase, psihiatrie, de recuperare şi altele, după caz); servicii paleative. Aici pot fi clasate Spitalele de psihiatrie din Câmpulung Moldovenesc şi Siret.

Proiectul de Ordin al Ministerului Sănătăţii mai prevede şi ce condiţii minime de structură organizatorică, precum şi dotare trebuie să îndeplinească din acest an spitalele pentru a se clasifica în categoria I, II, III, IV şi V.

loading...