Concursul National “Sarbatoarea Limbii Materne” a fost gazduit de localitatea suceveana Moldova Sulita

Căminul Cultural din localitatea suceveană Moldova Sulița a găzduit în data de 16 februarie 2013, Concursul Naţional Sărbătoarea Limbii Materne.

Organizatorii manifestării aflată la cea de-a VI-a ediţie, au fost: Şcoala Gimnazială Bălcăuţi și Școala Gimnazială Moldova Sulița, în colaborare cu IŞJ Suceava, UUR Suceava și cu Consulatul General al Ucrainei la Suceava. Concursul este cuprins în Calendarul Activităţilor Educative de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului și se adresează elevilor ciclului preşcolar, primar, gimnazial şi liceeal, care provin din şcolile în care se studiază limba ucraineană de pe întreg teritoriul României.

scris eseu

,,Necesitatea implementării unui astfel de proiect constă în faptul că mai mult de jumătate din limbile lumii sunt pe cale de dispariţie, iar promovarea, recunoaşterea şi utilizarea limbilor materne reprezintă o prioritate de nivel mondial. Limba maternă reprezintă identitatea naţională şi culturală a individului şi este una din dimensiunile fundamentale ale fiinţei umane. Dat fiind faptul că suntem vorbitori de limbă maternă dorim ca prin această activitate să contribuim la conservarea şi promovarea specificului etnic şi cultural. În conceperea acestui proiect am pornit şi de la premiza că mulţi dintre elevii noştri sunt talentaţi, dar talentul trebuie descoperit şi cultivat. Din păcate, multe talente se risipesc… încercăm prin acest proiect să limităm această risipă. Considerăm că prin derularea acestui proiect beneficiarii lui vor avea prilejul de a conştientiza şi promova bogăţia, frumuseţea limbii ucrainene şi de a cultiva respectul pentru valorile propriei culturi”, au arătat cele două coordonatoare ale manifestării, Ancuţa Ştiubianu şi Convalia Hrehorciuc.

Obiectivul general al proiectului este ,,atragerea tinerilor aparţinând minorităţii ucrainene în activităţi comune menite să promoveze afirmarea identităţii culturale, ca fundament al dezvoltării viitoare a cetăţeanului european”, iar dintre obiectivele specifice amintim: promovarea valorilor ucrainene autentice; evidenţierea contribuţiei limbii ucrainene la patrimoniul cultural universal; cultivarea respectului şi preţuirii faţă de valorile înaintaşilor; stimularea dorinţei de a le îmbogăţi prin creaţii proprii; dezvoltarea gândirii şi imaginaţiei elevilor; lărgirea orizontului lor cultural; motivarea gustului artistic; cultivarea discernământului artistic; întărirea parteneriatelor dintre şcoli, autorităţi locale şi reprezentanţii comunităţii ucrainene din ţară în vederea dezvoltării şi promovării bunelor relaţii; dezvoltarea comunicării sociale prin activităţi în echipă.

Concursul a început în noiembrie 2012, încheindu-se în data de 16 februarie 2013, când a avut loc competiţia finală structurată pe patru secţiuni: eseu, creaţii ale elevilor, costum popular, program artistic.

La secțiunea Eseu intitulată ,,Limba ucraineană în şcoala mea au participat trei echipe, de la școlile din Bălcăuți și Negostina și de la Colegiul ,,Lațcu-Vodă” Siret. Ele au prezentat activităţile educative realizate în cadrul orelor de curs şi în cadrul activităţilor extraşcolare în ceea ce priveşte studiul limbii materne în școala în care învață.

Proba de imaginație, creativitate şi originalitate intitulată ,,Eu şi  cuvântul sau joaca de-a creația” le-a dat elevilor posibilitatea să-şi prezinte propriile ,”produse literare” având ca tematică limba maternă, localitatea natală, trecutul familiei, credinţa religioasă, contribuind astfel la dezvoltarea creativităţii şi a abilităţilor de comunicare.

A treia secțiune – Costum popular – a avut menirea de a scoate la lumină costume populare ascunse în lada de zestre a bunicii. Astfel, concurenții au adus în fața juriului și publicului interesat de acest de gen de manifestări, adevărate nestemate ale portului ucrainean de altădată.

Ultima probă a concursului – Moment artistic – a cuprins creaţii ale folclorului ucrainean, de preferinţă local (cântece, dansuri populare, obiceiuri), precum şi creaţiile literaturii ucrainene (poezii, mini-scenete, dansuri tematice, cugetări, aforisme etc.). Anul acesta, în cadrul probei au participat grupurile ,,Bucovenka”- Bălcăuți, ,,Veselka”-Vășcăuți, ,,Mlădițe huțule” – Brodina de Sus, ,,Vinociok” – Șerbăuți, ,,Nadia” – Călinești-Cuparencu, ,,Kvitocike”, ,,Bilocike”,  ,,Malii ukrainți” – Moldova Sulița, ,,Veșevka”-Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Suceava. Au recitat poezii din lirica ucraineană elevi de la școlile Bălcăuți, Negostina, Vășcăuți, Slobozia Sucevei, Cacica, Brodina de Sus, Izvoarele Sucevei, Șerbăuți, Călinești Cuparencu, Călinești Enache, Paltinu, Moldova Sulița, Colegiul Tehnic Rădăuți, Colegiul ,,Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți. Au răsunat cântece ucrainene vechi, dar și actuale. Invitat special a fost grupul vocal-instrumental ,,Ciutura” de la școala Băișești, comuna Cornu Luncii.

Juriul concursului a fost format din:  poetul Ion  Cozmei, președintele juriului, Diana Fraseniuc, profesor coordonator la Școala Gimnazială Negostina – Bălcăuți, prof. Petru-Ștefan Șoiman, instructor al Ansamblului ,,Kozaciok” Bălcăuți şi prof. Lăcrămioara Grigorciuc, coordonatorul proiectui.

Elevii premiați au primit diplome din partea organizatorilor, cărți și dulciuri din partea Consulatului Ucrainei la Suceava. Totodată, aceştia au primit cărți și din partea UUR.Menționăm că și costurile pentru deplasarea elevilor la concurs și pentru asigurarea mesei au fost suportate de către UUR.

Printre personalitățile prezente la manifestarea culturală de la Moldova Sulița amintim: Volodymyr Palesika, viceconsulul general al Ucrainei la Suceava, Ștefan Buciuta, președintele Uniunii Ucrainenilor din România, Miroslav Petrețchi, președintele UUR Maramureș, Ioan Bodnar, președintele UUR Suceava, Nicolae Petrețchi, consilier economic al UUR, Lucia Mihoc, inspector de specialitate pentru limba maternă ucraineană IȘJ Suceava.

Vă prezentăm o parte din impresiile celor prezenți la manifestare: ,,E o onoare pentru școala noastră să găzduiască o manifestare culturală de asemenea valoare. Limba maternă este limba de suflet a fiecărui om… așa cum ne iubim părinții și bunicii trebuie să ne iubim și limba maternă. Sperăm că activitatea de astăzi va deschide noi orizonturi în ce privește studierea limbii ucrainene la noi în școală.” (Maria Diaconescu, director Școala Gimnazială Moldova Sulița).

,,E frumos ce vedem noi aici… de fiecare dată ne bucurăm că ucrainenii din România nu-și uită rădăcinile și încearccă să păstreze vie tradiția moștenită de la străbuni. Toată admirația și recunoștința pentru dascălii care sădesc în sufletele elevilor lor dragostea pentru limba maternă. Calde salutări și din partea domnului Vasyl Boieciko, consulgeneral al Ucrainei la Suceava, care din motive obiective nu s-a putut afla astăzi alături de noi.” (Volodymyr Palesika, viceconsul general al Ucrainei la Suceava).

,,Vă felicit pe toți cu ocazia acestei sărbători de suflet… Sărbătoarea Limbii Materne. O activitate complexă cum a fost cea de astăzi demonstrează puternica implicare a comunităților ucrainene în păstrarea identității culturale, dar și promovarea tradițiilor moștenite în rândul majorității.” ( Ștefan Buciuta, președintele UUR).

,,Sunt mândru să mă aflu astăzi aici,la Sărbătoarea Limbii Materne… O felicit pe doamna inspector Lucia Mihoc, sufletul acestei manifestări, le felicit pe cele două coordonatoare de proiect – Anca Știubianu, profesor de limba și literatura ucraineană și Lăcrămioara Grigorciuc, profesor de limba și literatura română și le urez succes în organizarea altor manifestări culturale. De asemenea, felicit toate cadrele didactice implicate în pregătirea momentelor pe care le-am urmărit astăzi, pe toți elevii participanți la concurs.”( Ioan Bodnar, președintele UUR Suceava).

,,Un cald salut vă aduc din partea ucrainenilor din Maramureș… Vă așteptăm la manifestările culturale organizate în județul nostru.”( Miroslav Petrețchi, președintele UUR Maramureș).

Amintim că în Conferinţa Generală UNESCO din 17 noiembrie 1999, data de 21 februarie a fost proclamată Ziua Internaţională a Limbii Materne, prin care se promovează recunoaşterea şi utilizarea limbilor materne din lume, în special a limbilor grupurilor minoritare. Începând din anul 2000, ziua de 21 februarie se marchează drept Ziua Internaţională a Limbii Materne. Statele membre UNESCO s-au angajat să contribuie la protecţia şi revigorarea bogatei diversităţi culturale prin promovarea limbilor ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere între popoare diferite. În prezent, potrivit statisticilor oficiale, mai mult de jumătate din limbile lumii sunt pe cale de dispariţie.

Prof. Convalia Hrehorciuc

loading...